Ruth | Waar gaat dit bijbelboek over?

Ruth | Waar gaat dit bijbelboek over?

Het bijbelboek Ruth is een relatief kort maar belangrijk boek in het Oude Testament van de Bijbel. Het vertelt het verhaal van een vrouw uit Moab genaamd Ruth en haar reis met haar schoonmoeder Naomi naar Bethlehem. Het boek Ruth gaat over thema’s als loyaliteit, trouw, moed en relaties.

In dit artikel zullen we deze thema’s in detail bespreken en u meer vertellen over de personages in het boek Ruth, evenals de historische en culturele context waarin het werd geschreven. Stap voor stap zullen we uitleggen wat er in elk hoofdstuk van het boek gebeurt en welke lessen we kunnen leren van de ervaringen van de personages.

Inleiding
Het boek Ruth begint met het verhaal van Elimelech, een man uit Bethlehem, die met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen naar Moab vluchtte vanwege een hongersnood in hun land. Terwijl ze in Moab waren, stierven Elimelech en zijn twee zonen, waardoor Naomi zonder man of zonen achterbleef. Dit is waar het verhaal van Ruth begint.

Hoofdstuk 1 – Ruth en Naomi
In hoofdstuk 1 zien we Naomi besluiten om terug te keren naar Bethlehem, waar ze familie heeft. Ze steunt erop dat haar schoondochters Orpa en Ruth bij haar blijven, maar uiteindelijk besluit Orpa terug te keren naar haar eigen familie. Ruth daarentegen zegt: “Waar u gaat, zal ik gaan; waar u verblijft, zal ik verblijven; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God” (Ruth 1:16). Dit is een van de meest bekende en geciteerde verzen uit het hele boek Ruth, en het toont Ruth’s loyaliteit aan Naomi en haar vertrouwen in God.

Hoofdstuk 2 – Ruth ontmoet Boaz
In hoofdstuk 2 zien we Ruth op zoek naar voedsel voor zichzelf en Naomi. Ze gaat naar een veld om graan te verzamelen, waar ze Boaz ontmoet, een rijke man die eigenaar is van het veld. Boaz is vriendelijk tegen haar en geeft haar toestemming om op zijn veld te blijven om graan te verzamelen. Hij vertelt zijn werknemers om Ruth te behandelen alsof ze een van hen is en om haar zelfs extra graan te geven. Dit is het begin van een belangrijke relatie tussen Ruth en Boaz.

Hoofdstuk 3 – Ruth en Boaz trouwen
In hoofdstuk 3 gaat Naomi naar Boaz en vraagt hem om voor Ruth te zorgen. Boaz reageert positief en vertelt Naomi dat hij Ruth zal beschermen en voor haar zal zorgen. Naomi besluit dat het tijd is voor Ruth en Boaz om te trouwen en geeft Ruth instructies over hoe ze Boaz kan benaderen en om zijn hulp kan vragen. Ruth doet wat Naomi vraagt en Boaz reageert positief. Hij zegt tegen Ruth dat hij graag met haar trouwt, maar dat er een andere man is die het recht heeft om met haar te trouwen omdat hij familie is. Boaz regelt de zaken echter met de andere man en trouwt uiteindelijk met Ruth.

Hoofdstuk 4 – Ruth en Boaz krijgen een zoon
In hoofdstuk 4 zien we Ruth en Boaz trouwen en een zoon krijgen genaamd Obed. Obed wordt de grootvader van David, die uiteindelijk koning van Israël wordt. Dit laat zien hoe belangrijk Ruth’s loyaliteit aan Naomi en haar trouw aan God waren, en hoe God haar beloonde door haar een plaats te geven in de stamboom van Jezus Christus.

Conclusie
Het boek Ruth is een prachtig en inspirerend verhaal over loyaliteit, trouw, moed en relaties. Het laat zien hoe God werkt door mensen en situaties om zijn doelen te bereiken, zelfs in tijden van verlies en verdriet. Het is een verhaal dat ons herinnert aan de kracht van de liefde en de beloning van het vertrouwen in God.

FAQs:

1. Wie zijn de belangrijkste personages in het boek Ruth?
De belangrijkste personages in het boek Ruth zijn Ruth, Naomi en Boaz.

2. Wat is het belangrijkste thema in het boek Ruth?
Het belangrijkste thema in het boek Ruth is loyaliteit.

3. Wat betekent de zin “Waar u gaat, zal ik gaan; waar u verblijft, zal ik verblijven; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”?
Deze zin wordt uitgesproken door Ruth tegen Naomi en betekent dat ze bij Naomi wil blijven en haar God wil dienen.

4. Waarom is het boek Ruth belangrijk in de Bijbel?
Het boek Ruth is belangrijk in de Bijbel omdat het laat zien hoe God werkt door mensen en situaties om zijn doelen te bereiken, zelfs in tijden van verlies en verdriet.

5. Wie is Obed en wat is zijn relatie met David?
Obed is de zoon van Ruth en Boaz en de grootvader van David.