Tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

 Vrienden van het Bijbelhuis

Het tijdschrift Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken verschijnt viermaal per jaar. De invalshoek is vooral de relatie tussen Bijbel en Liturgie.
De exegeet-monnik van de abdij, Benoit Standaert, maakt deel uit van de redactie en zorgt meestal voor het hoofdartikel. Andere leden van de redactie zijn Jean Bastiaens, Stany d'Ydewalle, Adelbert Denaux en Marleen Palfliet. Eindredactie: Jean Bastiaens.Een abonnement kost 12 euro (of meer als steunabonnement) voor Belgie.
U kunt overschrijven op BE87 4751 1358 5194 op naam van Bijbeldienst Bisdom Brugge met vermelding van  'Vrienden + Naam + Adres'.

 

 

Inhoud van het recentste nummer van de 26ste jaargang (juni 2019)

 • Jean Bastiaens, Ten geleide
 • Adelbert Denaux, De radicaliteit van de navolging van Jezus (Lucas 9,51-62)
 • Adelbert Denaux, De wandelende jood en goddelijke last (Lucas 10)
 • Benoît Standaert, De brief aan de Galaten in de liturgie
 • Stany d'Ydewalle, De dienst van de lector in de liturgie
 • Benoit Standaert, boekbespreking: Vincenzo Paglia, Het Woord van God elke dag

Wenst u dit nummer apart te bestellen?

 • Stort 3,50 euro op rek. BE87 4751 1358 5194 op naam van Bijbeldienst Bisdom Brugge met vermelding van 'Vrienden jg 26/3'
 • Stuur een mail met uw adres naar info@bijbelhuiszevenkerken.be

 

Inhoud van het 2de nummer van de 26ste jaargang (maart 2019)

 • Jean Bastiaens, Ten geleide
 • Benoît Standaert, Lucas: meester-verteller van ontmoetingen
 • Bianca Lataire, De woorddienst van de Chrismamis en de zending van het volk Gods
 • Jean Bastiaens, Lucas 12,14-38: 'Mijn lichaam voor jullie'
 • Aankondigingen

Inhoud van het 1ste nummer van de 26ste jaargang (november 2018)

 • Jean Bastiaens, Ten geleide
 • Adelbert Denaux, Vreugde in het evangelie van Lucas
 • Benoït Standaert, Aan tafel met Jezus bij Lucas
 • Stany d'Ydewalle, De antwoordpsalmen van de Kerstvieringen
 • Benoït Standaert, 10 jaar Lectio Divina in RK-Duitsland 

Inhoud van het extra Jubileumnummer (januari 2017)

 • Adelbert Denaux, Het nieuwe Onzevader dat Vlamingen en Nederlanders sinds de advent 2016 samen bidden 
 • Jean Bastiaens, De joodse achtergronden van het Onzevader
 • Inge Van Wiele, De bede "breng ons niet in beproeving" nader beschouwd

U kunt dit extra nummer van 48 bladzijden bestellen voor 4 euro inclusief verzendingskosten (Belgie) via info@bijbelhuiszevenkerken.be 

 

Aanvraagformulier tijdschrift

Gelieve uw naam in te vullen.
Gelieve uw adres in te vullen.
Gelieve uw e-mail te controleren.
Gelieve uw bericht na te zien.

Ja, stuur me meer informatie over een abonnement op het tijdschrift.


Er is een fout opgetreden, de e-mail werd niet verstuurd.
Bedankt voor uw aanvraag.

Gelieve het formulier correct in te vullen.

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »