Boek: Een onmetelijke schatkamer, leven en bidden met de Bijbel

Een onmetelijke schatkamer

Het boek 'Een onmetelijke schatkamer' is een introductie in de Bijbel en het Bijbels denken. Tevens wordt de band gelegd tussen 'Bijbel' en 'leven' doordat na elk inleidend hoofdstuk een Bijbeltekst volgt die besproken wordt met het oog op de geestelijke lezing van die tekst (de lectio divina).

De hoofdstukken zijn:

Begrijp je ook wat je leest? - Hand 8,26-40

De Bijbel leren lezen - een wegwijzer - De proloog van het boek Jezus Sirach

Het Oude Testament: steen des aanstoots of fundament? - Levtiticus 19,9-37

Het Nieuwe Testament: een nieuw verbond met Israël en de mensheid - Hebreeen 11,1-40

De Bijbel in de zondagsliturgie - Lucas 4,14-30

Bidden met heel je wezen : bijbelse liturgie - Psalm 95

Eerste verkondiging in de Bijbel: Hoor Israël! - Handelingen 17,16-34

Evangeliseren? Met welke woorden? - Jesaja 58,1-14

Bijbel op maat? De zin en onzin van knip- en plakwerk - Matteüs 23,1-12

Had God een voorkeur voor Hebreeuws of Grieks? Het cultuurstempel van de Bijbel. Jesaja 1,10-17

Het boek kan ook als gids gebruikt worden voor Bijbelgroepen of voor een kontemplatieve dialoog in groep.

U kunt het boek in het Bijbelhuis kopen of bestellen voor de speciale prijs van 8,- euro (132 bladzijden)

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »