Vermeldenswaardige publicaties

Hier plaatsen wij af en toe iets over een publicatie die niet van ons is, maar hier toch een plaatsje verdient omwille van de relevantie met de Bijbel en of het Bijbelhuis.

Jezus van Nazaret. Wat wou Hij? Wie was Hij?Jezus van Nazaret. Wie was Hij? Wat wou Hij?

Een eerste publicatie is er een van de gekende Duitse Bijbelkenner Gerhard Lohfink. Het boek van zijn hand met de titel Jesus von Nazareth - was er wollte, wer er war was al eerder op de markt, maar is nu vertaald in het Nederlands door Marie Jeanne Vernieuwe.

Jezus van Nazaret leefde ver verwijderd van de culturele en politieke centra van de antieke wereld. Zijn optreden in het openbaar duurde hoogstens anderhalf jaar. Dan werd hij terechtgesteld. Maar deze weinige maanden ontketenden een niet te vatten geschiedenis die nog steeds verdergaat. Hoe is zoiets mogelijk? Wie was Hij? Een wijze rabbi? Een profeet, krachtig van woord? Een succesvolle genezer? Een radicale maatschappelijke hervormer? Een hoogbegaafde charismaticus? Of stond Hij voor meer? Dit boek toont het volgende aan: ook via louter historische methode kan je Jezus zo nabijkomen dat er geen onoverkomelijke kloof bestaat ten opzichte van de Jezus in wie de christenen geloven. Dit boeiend geschreven Jezusboek veronderstelt geen vakkennis, maar gaat wel diep in op vragen die vakmensen bezighouden. Aan het eind komt de lezer voor de beslissende vraag te staan: heeft de kerk Jezus achteraf vergoddelijkt - of heeft zij zijn geheim adequaat geduid? Was hetgeen Jezus in beweging heeft gezet een utopie - of de aanvang van een nieuwe wereld en van de enige hoop voor de wonden van onze planeet?

Gerhard Lohfink was professor nieuwtestamentische exegese aan de universiteit van Tuebingen. Vandaag leeft en werkt hij als theoloog in de 'Katholische Integrierte Gemeinde'.

De Bijbel in Gewone TaalBijbel in gewone taal

In oktober 2014 is na 7 jaar werken een nieuwe bijbelvertaling verschenen: de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Het is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse brontekst, gemaakt door 12 deskundige bijbelwetenschappers in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze nieuwe Bijbel is geschreven in eenvoudig en helder Nederlands, met toegankelijke beelden en makkelijk lopende zinnen. Lange en ingewikkelde zinnen worden vermeden. Moeilijke woorden worden uitgesloten. Voor veel mensen blijft de Bijbel een moeilijk boek, en deze nieuwe vertaling wil daar iets aan verhelpen. De Bijbel lezen in deze vertaling is een heel aparte beleving.

Dit boek vult een leegte in en kan zowel door hoog- als door laagopgeleiden gesmaakt worden. De BGT zoals hij ook wordt genoemd voldoet aan een sterk gevoelde behoefte: een Bijbel in duidelijke taal voor iedereen! Voor laaggeschoolden kan deze vertaling een gemakkelijke toegangspoort vormen tot de inspirerende Bijbelteksten, terwijl hij voor hoogopgeleiden een bijkomend naslagwerk kan vormen en een nieuwe kijk kan geven op de gekende teksten. Ook voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben is dit een toegankelijk boek dat veel vlotter leest dan de tot hier toe bestaande vertalingen.

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »