Lection divina

Lectio divina - geestelijke lezing van de Bijbel

Lectio Divina of 'geestelijke lezing' van de Bijbel is een manier om de Bijbel te lezen.

Nadruk ligt op het biddend omgaan met de Bijbelse teksten. Dat gebeurt in vier stappen:

Lectio: aan de hand van enkele vingerwijzingen proberen we een helder zicht te krijgen op de tekst (Hoe is deze opgebouwd? Hoe voltrekt zich de gedachtegang? Wat zijn sleutelwoorden?)

Meditatio: we lezen de tekst nu opnieuw, maar eerder meditatief: we laten ons aanspreken door de tekst, we blijven stil staan bij wat ons raakt

Oratio: op basis van wat we ontvangen hebben in de twee vorige stappen, danken we God voor wat hij ons heeft meegedeeld en leggen we hem voor wat ons nu bezighoudt

Contemplatio: we verwijlen nog even, dankbaar, voor het aanschijn van God. Nagenieten!

 

De Bijbeldienst heeft verschillende materialen ter beschikkig om met deze methode van lectio divina aan de slag te gaan, zowel individueel als in groep ('kontemplatieve dialoog'). Neem contact op met ons voor meer informatie: info@bijbelhuiszevenkerken.be

 

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »