Gensters

GENSTERS is de titel van een negental werkboeken bij de Bijbel.

In elk nummer vindt u een aantal goed uitgewerkte bijeenkomsten voor Bijbelgroepen. De nummers houden rekening met de teksten die tijdens het kerkelijk jaar (A, B of C) gelezen worden.

Verschillende Bijbelkenners hebben eraan meegewerkt, onder wie: Frans Lefevre pr. (eindredactie), Benoit Standaert OSB, Jan Lambrecht SJ, Adelbert Denaux pr, Marc Steen pr.

U kunt elk deel apart bestellen 3,- euro per stuk. Voor drie delen samen (voor A, B of C jaar) betaalt u 7,- euro. Voor de negen delen samen betaalt u 20,- euro. Desgewenst sturen wij ze u toe per post. U kunt ze ook kopen aan de balie van het Bijbelhuis.

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »