Ikoon met evangelist Mattheus

Matteüs leerhuismap voor Bijbelgroepen of individuele studie

De Bijbeldienst heeft een map uitgegeven met teksten over het Matteüsevangelie, dat in dit kerkelijk jaar (A) de rode draad weeft doorheen onze samenkomsten op zondag.

De map bevat eerst een algemeen artikel van Benoît Standaert OSB over de evangelist Matteüs: wie is hij, wat is zijn geestelijk profiel?

Daarna volgen acht teksten + commentaar + gebeden voor individuele studie of voor Bijbelgroepen. De commentaren zijn afkomstig van Benoît Standaert OSB, van Adelbert Denaux pr., van Jan Lambrecht SJ en van Marc Steen pr. Heel degelijk materiaal, en toch zo gebracht dat het vlot te lezen is. Bijbelgroepen vinden hier materiaal voor een achttal samenkomsten. 

U kunt deze leerhuismap bestellen door € 10,- te storten op de rekening van Bijbeldienst Bisdom Brugge, BE87 4751 1358 5194 onder vermelding van Leerhuismap + naam + adres. U kunt ook mailen naar info@bijbelhuiszevenkerken.be 

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »