Publicaties

Vrienden van Bijbelhuis ZevenkerkenWij hebben enkele publicaties uitgebracht i.v.m. de Bijbel, waaronder een tijdschrift.

Het tijdschrift Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken verschijnt viermaal per jaar. De invalshoek is vooral de relatie tussen Bijbel en Liturgie. De exegeet-monnik van de abdij, Benoit Standaert, maakt deel uit van de redactie en zorgt meestal voor het hoofdartikel. Andere leden van de redactie zijn Jean Bastiaens, Stany d'Ydewalle, Adelbert Denaux en…   meer informatie »
GENSTERS is de titel van een negental werkboeken bij de Bijbel. In elk nummer vindt u een aantal goed uitgewerkte bijeenkomsten voor Bijbelgroepen. De nummers houden rekening met de teksten die tijdens het kerkelijk jaar (A, B of C) gelezen worden. Verschillende Bijbelkenners hebben eraan meegewerkt, onder wie: Frans Lefevre pr. (eindredactie),…   meer informatie »
Lectio Divina of 'geestelijke lezing' van de Bijbel is een manier om de Bijbel te lezen. Nadruk ligt op het biddend omgaan met de Bijbelse teksten. Dat gebeurt in vier stappen: lectio, meditatio, oratio en contemplatio   meer informatie »
De Bijbeldienst heeft een map uitgegeven met teksten over het Matteüsevangelie. De map bevat eerst een algemeen artikel van Benoit Standaert OSB over de evangelist Matteüs en verder bevat hij teksten + commentaar + gebeden voor individuele studie of voor Bijbelgroepen. De commentaren zijn afkomstig van Benoit Standaert OSB, van Adelbert Denaux pr.,…   meer informatie »
Een wekelijkse commentaar van Jean Bastiaens bij de zondagslezingen met centraal drie aandachtspunten: Onderlinge verbanden tussen de lezingen, Bijbelse geloofstaal en geloofsinitiatie.   meer informatie »
Het boek 'Een onmetelijke schatkamer' is een introductie in de Bijbel en het Bijbels denken. Tevens wordt de band gelegd tussen 'Bijbel' en 'leven' doordat na elk inleidend hoofdstuk een Bijbeltekst volgt die besproken wordt met het oog op de geestelijke lezing van die tekst (de lectio divina). De hoofdstukken zijn: Begrijp je ook wat je leest?…   meer informatie »
Uitgaves door derden die omwille van hun relevantie voor de Bijbel en het Bijbelhuis hier een plaatsje verdienen.   meer informatie »

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »