Psalmen 35 ©

Psalmen 35 ©: Een Diepgaande Analyse Van De Tekst

Psalmen 35 © is een prachtig stukje poëzie uit de Bijbel. Het is een van de vele psalmen die we kunnen vinden in het boek van Psalmen. Deze psalm is geschreven door Koning David en beschrijft zijn strijd tegen zijn vijanden. Het is een zeer belangrijke psalm voor christenen en joden over de hele wereld.

In deze lange vorm artikel, gaan we dieper in op de betekenis van deze psalm. We zullen de tekst analyseren en uitleggen wat de psalm betekent voor gelovigen. We zullen ook de historische context onderzoeken waarin deze psalm is geschreven, en hoe deze ons kan helpen om de psalm beter te begrijpen. Laten we beginnen!

De Historische Context

Als we de historische context van deze psalm willen begrijpen, moeten we teruggaan naar de tijd van Koning David. David was de tweede koning van Israël en regeerde van ongeveer 1010 tot 970 voor Christus. Hij was een zeer belangrijke figuur in de geschiedenis van Israël en wordt vaak beschouwd als de grootste koning van Israël.

David was een krijger en had vele vijanden. Een van zijn grootste vijanden was koning Saul, zijn voorganger. Saul was jaloers op David en probeerde hem te doden. David vluchtte naar de woestijn en moest daar jarenlang verblijven, op de vlucht voor Saul en zijn leger.

Het is in deze context dat David Psalmen 35 © schreef. De psalm beschrijft de aanvallen die David moest ondergaan van zijn vijanden en zijn smeekbeden aan God om hem te beschermen.

De Tekst Van De Psalm

Laten we nu eens kijken naar de tekst van de psalm zelf. Hier is de tekst van Psalmen 35 ©:

1. Een psalm van David. Strijd, HEER, met wie met mij strijden, bestrijd wie mij bestrijden.

2. Grijp uw schild en uw speer, sta op en kom mij te hulp.

3. Trek uw harnas aan, neem uw lans ter hand, bied mij bescherming.

4. Zeg tegen mij: ‘Ik zal je helpen.’ Spreek tot mijn vijanden: ‘Je bent verslagen.’

5. Laat wie mij belagen beschaamd staan en vernederd terugdeinzen. Laat ze vluchten, beschaamd en vernederd, wie kwaad in de zin hebben.

6. Laat ze worden als kaf voor de wind, met de engel des HEEREN die hen opjaagt.

7. Hun weg zal donker en glad zijn, met de engel des HEEREN die hen achtervolgt.

8. Want zonder reden hebben ze mij hun net gespannen, hebben ze mij een kuil gegraven.

9. Laat de ondergang hen onverhoeds overvallen, laat hun eigen net hen verstrikken, laat hen in de kuil vallen die ze voor mij gegraven hebben, zodat ze er niet uit kunnen ontkomen.

10. Dan zal ik juichen in de HEER, mij verblijden in zijn redding.

11. Mijn gebeente zal zeggen: ‘HEER, wie is aan u gelijk? U redt de zwakke uit de greep van de sterke, de zwakke en arme uit de greep van zijn belager.’

12. Meedogenloze getuigen staan op, zij ondervragen mij over wat ik niet weet.

13. Ze vergelden goed met kwaad, ze maken mij wanhopig.

14. Maar ik draag rouwkleding als zij ziek zijn, ik kwel mijzelf met vasten, ik bid met gebogen hoofd.

15. Ik doe alsof het mijn vriend of mijn broer is, ik buig mij diep in het stof.

16. Maar als ik wankel, lachen zij mij uit, ze kijken op mij neer, ze knijpen hun ogen dicht.

17. HEER, hoe lang kijkt u toe? Kom mij toch redden, red mijn leven van die leeuw.

18. Dan zal ik in de gemeente uw naam loven en u prijzen in de kring van oudsten.

19. Laat mijn leugenachtige vijanden zich niet verheugen, die mij zonder reden haten, ze mogen niet knipogen als ik voorbijga.

20. Ze spreken met woorden van vrede, maar in hun hart broeit de haat, ze stoken ruzie waar het rustig is.

21. Ze sperren hun mond tegen mij open, ze zeggen: ‘Ha, ha, wij hebben het gezien.’

22. U ziet het, HEER, zwijg niet, mijn Heer, blijf niet ver van mij.

23. Ontwaak, kom mij te hulp, HEER, mijn God, mijn redder, kom mij redden zoals u hebt beloofd.

24. Dan zullen ze beseffen dat u mij hebt geholpen, dat u, HEER, mijn beschermer bent.

25. Laat ze zich niet verheugen over mijn ongeluk, die mij zonder reden haten, laat ze niet spotten met mij, die niet weten van wijken.

26. Laat ze beschaamd staan, die zich over mij verheugen, laat ze te schande worden, die mij beschimpen.

27. Laat hen juichen en zich verheugen, die het rechtvaardig vinden wat ik doe, laat hen altijd zeggen: ‘Groot is de HEER, die het welzijn van zijn dienaar zoekt.’

28. Mijn tong zal uw gerechtigheid bezingen, uw lof de hele dag door uitspreken.

De Analyse Van De Tekst

Nu we de tekst van de psalm hebben gelezen, laten we nu eens kijken naar de betekenis ervan. Deze psalm is een smeekbede van David aan God om hem te beschermen tegen zijn vijanden. David beschrijft zijn vijanden als meedogenloze mensen die hem zonder reden haten en hem willen vernietigen.

David vraagt God om hem te helpen in zijn strijd tegen zijn vijanden. Hij vraagt God om zijn schild en speer te grijpen en hem te beschermen. Hij smeekt God om zijn vijanden te verslaan en te vernederen, zodat ze hem met rust zullen laten.

David vraagt God ook om zijn vijanden te straffen voor hun slechte daden. Hij vraagt God om hun plannen te dwarsbomen en hen te laten struikelen in hun eigen valstrikken. Hij smeekt God om hem te redden en hem te laten zien dat Hij zijn beschermer is.

In de laatste verzen van de psalm belooft David om God te loven en te prijzen als Hij hem redt. Hij belooft om Gods gerechtigheid te bezingen en zijn lof de hele dag door uit te spreken.

De Betekenis Voor Gelovigen

De betekenis van Psalmen 35 © voor gelovigen is dat we altijd op God kunnen vertrouwen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. David was op de vlucht voor zijn vijanden en wist niet waar hij naartoe moest gaan. Hij smeekte God om hem te beschermen en hem te laten zien dat Hij zijn beschermer was.

Als gelovigen kunnen we ons ook in moeilijke situaties bevinden. We kunnen te maken hebben met ziekte, financiële problemen, familieproblemen of andere problemen. Maar als we op God vertrouwen en Hem vragen om ons te beschermen en ons te helpen, dan zal Hij ons niet in de steek laten.

De psalm geeft ons ook hoop dat God de slechte daden van onze vijanden zal straffen. We hoeven niet zelf wraak te nemen, maar kunnen onze zorgen aan God overlaten. Hij zal ons beschermen en ons helpen om onze vijanden te overwinnen.

Conclusie

In dit artikel hebben we de betekenis van Psalmen 35 © uitgelegd. We hebben de historische context onderzocht waarin deze psalm is geschreven en de betekenis ervan voor gelovigen uitgelegd. We hebben gezien dat deze psalm ons leert om op God te vertrouwen en Hem te vragen om ons te beschermen. We hebben ook gezien dat God de slechte daden van onze vijanden zal straffen en ons zal helpen om hen te overwinnen.

FAQs

1. Wat is de betekenis van Psalmen 35 ©?
De betekenis van Psalmen 35 © is dat we altijd op God kunnen vertrouwen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. David smeekte God om hem te beschermen en Hem te laten zien dat Hij zijn beschermer was. Als gelovigen kunnen we ons ook in moeilijke situaties bevinden, maar als we op God vertrouwen, zal Hij ons niet in de steek laten.

2. Wie heeft Psalmen 35 © geschreven?
Psalmen 35 © is geschreven door Koning David. Het is een smeekbede aan God om hem te beschermen tegen zijn vijanden.

3. Wat is de historische context van Psalmen 35 ©?
De historische context van Psalmen 35 © is de tijd van Koning David. David was op de vlucht voor zijn vijanden en smeekte God om hem te beschermen. Hij beschreef zijn vijanden als meedogenloze mensen die hem zonder reden haatten en hem wilden vernietigen.

4. Waarom is Psalmen 35 © belangrijk voor gelovigen?
Psalmen 35 © is belangrijk voor gelovigen omdat het ons leert om op God te vertrouwen en Hem te vragen om ons te beschermen. Het geeft ons ook hoop dat God de slechte daden van onze vijanden zal straffen en ons zal helpen om hen te overwinnen.

5. Wat kunnen we leren van Psalmen 35 ©?
We kunnen leren van Psalmen 35 © dat we altijd op God kunnen vertrouwen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. We kunnen leren dat God de slechte daden van onze vijanden zal straffen en ons zal helpen om hen te overwinnen.