Psalmen 16 ©

Psalmen 16 ©

De Psalmen zijn een verzameling liederen en gebeden die in de Bijbel zijn opgenomen. Ze zijn geschreven door verschillende auteurs, waaronder koning David. Psalm 16 is één van de Psalmen die aan David wordt toegeschreven. In deze Psalm spreekt David zijn vertrouwen uit in God en beschrijft hij hoe hij zich aan Hem vasthoudt in tijden van nood.

Het vertrouwen van David

David begint Psalm 16 met de woorden: “Behoud mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen”. Hiermee geeft hij aan dat hij zich volledig op God verlaat en Hem als zijn toevluchtsoord ziet. David vertrouwt erop dat God hem zal beschermen en bijstaan, zelfs in moeilijke tijden.

De bescherming van God

David vervolgt zijn Psalm met de woorden: “De HERE is mijn erfdeel en mijn beker; Gij onderhoudt mijn lot”. Hiermee geeft hij aan dat God zijn erfdeel en zijn beker is. Dit betekent dat God voor hem zorgt en hem beschermt. David is zich ervan bewust dat hij zonder God niet verder kan en dat hij Hem nodig heeft om te overleven.

De vreugde van David

David beschrijft in deze Psalm ook zijn vreugde in God. Hij zegt: “De koorden zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een erfelijk bezit is mij ten deel gevallen”. Hiermee bedoelt hij dat hij zich gezegend voelt door God en dat hij blij is met alles wat Hij hem heeft gegeven. David is dankbaar voor zijn erfdeel en zijn bezit en ziet dit als een teken van Gods goedheid en genade.

De bescherming van God

David besluit zijn Psalm met de woorden: “Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor altijd”. Hiermee geeft hij aan dat hij vertrouwt op God en dat Hij hem de weg wijst die hij moet gaan. David is zich ervan bewust dat God hem altijd zal bijstaan en dat hij Hem altijd kan vertrouwen.

FAQs

Wat is Psalm 16?

Psalm 16 is één van de Psalmen die in de Bijbel zijn opgenomen. Het is geschreven door koning David en beschrijft zijn vertrouwen in God.

Wie heeft Psalm 16 geschreven?

Psalm 16 is geschreven door koning David.

Wat is de boodschap van Psalm 16?

De boodschap van Psalm 16 is dat we ons volledig op God moeten vertrouwen en Hem als onze toevlucht moeten zien. David beschrijft hoe hij zich aan God vasthoudt in tijden van nood en hoe hij zich gezegend voelt door Hem.

Wat is het erfdeel van David?

David ziet God als zijn erfdeel. Dit betekent dat God voor hem zorgt en hem beschermt.

Waarom is Psalm 16 belangrijk?

Psalm 16 is belangrijk omdat het ons leert om ons volledig op God te vertrouwen en Hem als onze toevlucht te zien. Het herinnert ons eraan dat God altijd bij ons is, zelfs in moeilijke tijden.

Conclusie

Psalm 16 is een prachtig voorbeeld van het vertrouwen van David in God. Hij beschrijft hoe hij zich aan God vasthoudt in tijden van nood en hoe hij zich gezegend voelt door Hem. We kunnen veel leren van de boodschap van deze Psalm en ons laten inspireren om ons volledig op God te vertrouwen.