Privacy

Voor sommige toepassingen op deze website worden uw persoonlijke gegevens gevraagd: voor de aanvraag van een bezoek, voor een abonnement op ons tijdschrift, en ook wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u ons om informatie vraagt.

Het Bijbelhuis verbindt zich ertoe deze gegevens op een zorgvuldige manier te behandelen. Uw persoonsgegevens komen in een adressenbestand terecht dat uitsluitend door Het Bijbelhuis wordt gebruikt. We beveiligen de toegang ertoe zodat uw privacy maximaal gewaarborgd blijft. En we raadplegen dit adressenbestand alleen om de relatie met onze sympathisanten en donoren te onderhouden. Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derde partijen.

De behandeling van deze gegevens is trouwens onderworpen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Deze wettelijke bepaling geeft u het recht om al uw gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen of te laten schrappen.

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »