Doelstellingen van de Bijbeldienst Bisdom Brugge

De Bijbeldienst als diocesane vormingsdienst heeft als doel

  • de Bijbel centraal te stellen als bron van het christen-zijn, zowel voor gelovige(n) als voor zoekende mensen
  • proactief Bijbelse vorming aan te bieden met bijzondere aandacht voor de hedendaagse relevantie van de Bijbel
  • de Bijbel als (inter-)religieus en cultuurhistorisch monument toegankelijk te maken voor een breed publiek.

De Bijbeldienst is actief op 5 verschillende terreinen

  • De Bijbeldienst is een zelfstandige dienst binnen het diocesaan vormingsaanbod. Er wordt een vruchtbare samenwerking nagestreefd met onder meer CCV-Brugge en het Grootseminarie van Brugge.
  • Het kloppend hart van de Bijbeldienst is het Bijbelhuis te Zevenkerken, dat een integraal deel vormt van het domein van de Sint-Andriesabdij. De permanente tentoonstelling vormt de kern van het Bijbelhuis.
  • De Bijbeldienst neemt deel aan het publieke debat over religie. Zij zoekt naar wegen om de Goede Boodschap te verkondigen in de huidige context van Kerk en samenleving.
  • Vanuit de expertise van haar medewerkers biedt de Bijbeldienst desgevraagd inhoudelijke ondersteuning aan lokale gemeenschappen (pastorale eenheden, scholen, verenigingen …) die aan Bijbelpastoraat doen en/of Bijbelse vorming aanbieden.
  • De Bijbeldienst is interdiocesaan aanwezig door haar structurele verankering in de Vlaamse Bijbelstichting (VBS) en door haar contacten met andere bisdommen. Zij beoogt ook een goede oecumenische samenwerking met al wie in Vlaanderen aan Bijbelpastoraat doet.

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »