Openbaring van Johannes | Waar gaat dit bijbelboek over?

Openbaring van Johannes | Waar gaat dit bijbelboek over?

Het boek Openbaring van Johannes is een van de meest raadselachtige en fascinerende boeken in de Bijbel. Het is het laatste boek van het Nieuwe Testament en bevat visioenen en profetieën over de toekomst van de wereld en de terugkeer van Jezus Christus. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis en de boodschap van het boek Openbaring.

Wat betekent het woord Openbaring?

Het woord Openbaring komt van het Griekse woord ‘apokalupsis’, wat ‘onthulling’ betekent. Het is de openbaring van Jezus Christus aan zijn dienaar Johannes, die op dat moment gevangen zat op het eiland Patmos. Het boek bevat visioenen en profetieën over de toekomst van de wereld en de terugkeer van Jezus Christus.

Wie was Johannes?

Johannes was een apostel van Jezus Christus en een van de leiders van de vroege kerk. Hij was een van de discipelen die het dichtst bij Jezus stond en wordt beschouwd als de schrijver van het evangelie van Johannes, de brieven van Johannes en het boek Openbaring.

Wat is de boodschap van het boek Openbaring?

Het boek Openbaring bevat profetieën over de toekomst van de wereld en de terugkeer van Jezus Christus. De boodschap van het boek is dat God de wereld zal oordelen en dat degenen die in Jezus Christus geloven, gered zullen worden. Het boek roept gelovigen op om trouw te blijven aan Jezus Christus, zelfs in tijden van vervolging en lijden.

Hoe is het boek Openbaring gestructureerd?

Het boek Openbaring is gestructureerd in drie delen. Het eerste deel bevat de visioenen van Johannes van de verheerlijkte Jezus Christus en de zeven gemeenten van Azië. Het tweede deel bevat de visioenen van het oordeel en de toekomst van de wereld, inclusief de opkomst van de antichrist en de Grote Verdrukking. Het derde deel bevat de visioenen van de terugkeer van Jezus Christus en de vestiging van zijn koninkrijk op aarde.

Wat zijn enkele van de belangrijkste symbolen in het boek Openbaring?

Het boek Openbaring is gevuld met symbolen en beelden die een diepere betekenis hebben. Enkele van de belangrijkste symbolen zijn:

– De zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen, die de oordelen van God over de wereld vertegenwoordigen.
– Het beest uit de zee en het beest uit de aarde, die de antichrist en de valse profeet vertegenwoordigen.
– De vrouw en het kind, die staan voor de kerk en Jezus Christus.
– De vier ruiters van de Apocalyps, die oorlog, hongersnood, pest en dood vertegenwoordigen.

Wat is de betekenis van de vier ruiters van de Apocalyps?

De vier ruiters van de Apocalyps worden beschreven in hoofdstuk 6 van het boek Openbaring. Ze staan voor oorlog, hongersnood, pest en dood. Deze ruiters vertegenwoordigen de oordelen van God over de wereld. Ze laten zien dat de wereld zal lijden onder de gevolgen van de zonde en dat alleen degenen die in Jezus Christus geloven, gered zullen worden.

Wat is de betekenis van de Grote Verdrukking?

De Grote Verdrukking is een periode van zeven jaar van enorme lijden en vervolging die volgt op de opname van de kerk. Het wordt beschreven in hoofdstuk 6-19 van het boek Openbaring. Tijdens deze periode zal de antichrist opkomen en de wereld regeren. De Grote Verdrukking zal eindigen met de terugkeer van Jezus Christus en de vernietiging van de antichrist.

Wat is het belang van het boek Openbaring voor christenen vandaag?

Het boek Openbaring is nog steeds relevant voor christenen vandaag. Het herinnert ons eraan dat God de wereld zal oordelen en dat alleen degenen die in Jezus Christus geloven, gered zullen worden. Het roept ons op om trouw te blijven aan Jezus Christus, zelfs in tijden van vervolging en lijden. Het geeft ons ook hoop voor de toekomst, omdat het ons laat zien dat Jezus Christus zal terugkeren en zijn koninkrijk op aarde zal vestigen.

Conclusie

Het boek Openbaring van Johannes is een fascinerend en raadselachtig boek dat visioenen en profetieën bevat over de toekomst van de wereld en de terugkeer van Jezus Christus. Het boek herinnert ons eraan dat God de wereld zal oordelen en dat alleen degenen die in Jezus Christus geloven, gered zullen worden. Het roept ons op om trouw te blijven aan Jezus Christus, zelfs in tijden van vervolging en lijden. Het geeft ons ook hoop voor de toekomst, omdat het ons laat zien dat Jezus Christus zal terugkeren en zijn koninkrijk op aarde zal vestigen.

FAQ’s

1. Is het boek Openbaring van Johannes moeilijk te begrijpen?
Ja, het boek Openbaring van Johannes is moeilijk te begrijpen vanwege de symbolen en beelden die erin worden gebruikt. Het vereist een diepgaande studie en interpretatie om de betekenis ervan te begrijpen.

2. Wanneer werd het boek Openbaring geschreven?
Het boek Openbaring werd vermoedelijk geschreven in de late eerste eeuw na Christus, rond 95 na Christus.

3. Wat is het verschil tussen de opname en de wederkomst van Jezus Christus?
De opname verwijst naar het moment waarop Jezus Christus de gelovigen op aarde zal wegnemen. De wederkomst verwijst naar het moment waarop Jezus Christus terugkeert naar de aarde om zijn koninkrijk op te richten.

4. Wat is de betekenis van de zeven gemeenten van Azië?
De zeven gemeenten van Azië vertegenwoordigen de kerk in de wereld. Elk van deze gemeenten vertegenwoordigt een specifieke kerk in de eerste eeuw na Christus, maar de boodschap is nog steeds relevant voor de kerk van vandaag.

5. Wat is de betekenis van de witte troon in het boek Openbaring?
De witte troon vertegenwoordigt het oordeel van God over de wereld. Op deze troon zal Jezus Christus zitten en de levenden en de doden oordelen.