Openbaring 12 ©

Openbaring 12 ©: De Grote Profetie Van De Eindtijd

Openbaring 12 is een van de meest mysterieuze hoofdstukken in de Bijbel. Het beschrijft een visioen van een vrouw die bevalt van een kind, dat vervolgens wordt opgejaagd door een draak. Het visioen gaat verder met een strijd tussen de draak en de engelen, en eindigt met de triomf van het kind en de vrouw. Dit hoofdstuk wordt door velen beschouwd als een profetie van de eindtijd, waarin de strijd tussen goed en kwaad tot een hoogtepunt zal komen. In dit artikel zullen we deze profetie in detail bespreken en analyseren wat het betekent voor de gelovigen van vandaag.

De vrouw en het kind

Het visioen begint met de beschrijving van een vrouw die bevalt van een kind. De vrouw wordt beschreven als gekleed in de zon, met de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Het kind dat ze baart, wordt beschreven als een mannelijk kind dat zal heersen over alle volken met een ijzeren staf. Het kind wordt vervolgens weggerukt naar God en zijn troon.

Veel bijbelgeleerden zijn het erover eens dat de vrouw in dit visioen symbool staat voor de kerk, terwijl het kind Jezus Christus vertegenwoordigt. Het kleed van de vrouw dat is gemaakt van de zon, kan verwijzen naar de heerlijkheid van God die de kerk draagt. De kroon van twaalf sterren kan verwijzen naar de twaalf apostelen of de twaalf stammen van Israël. Het feit dat het kind wordt weggerukt naar God, kan verwijzen naar de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus.

De draak

Na de geboorte van het kind wordt er een draak geïntroduceerd die de intentie heeft om het kind te vernietigen. De draak wordt beschreven als een grote rode draak met zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn hoofd. De draak staat voor Satan, de vijand van God en de kerk. De zeven koppen en tien horens staan voor macht en controle over de wereld.

De strijd tussen de engelen en de draak

Na de introductie van de draak volgt er een strijd tussen de engelen en de draak. De engelen vechten tegen de draak en zijn engelen, en uiteindelijk worden ze verslagen en uit de hemel verdreven. Dit kan verwijzen naar de val van Satan en zijn engelen uit de hemel.

De triomf van het kind en de vrouw

Het visioen eindigt met de triomf van het kind en de vrouw. Het kind wordt opgenomen naar God en zijn troon, terwijl de vrouw vlucht naar de woestijn. Dit kan verwijzen naar de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus, en de vervolging van de kerk in de eindtijd. De vrouw wordt beschermd door God en krijgt vleugels om te vliegen, terwijl de draak water uit zijn mond spuwt om haar weg te spoelen. Uiteindelijk wordt de draak overwonnen en verslagen door de engelen van God.

De betekenis van Openbaring 12

Openbaring 12 is een profetie van de eindtijd, waarin de strijd tussen goed en kwaad tot een hoogtepunt zal komen. De vrouw staat voor de kerk, terwijl het kind Jezus Christus vertegenwoordigt. De draak staat voor Satan, de vijand van God en de kerk. De strijd tussen de engelen en de draak verwijst naar de geestelijke strijd die in de eindtijd zal plaatsvinden.

De triomf van het kind en de vrouw verwijst naar de uiteindelijke overwinning van Jezus Christus en de kerk over Satan en het kwaad. Dit visioen is een herinnering aan de gelovigen van vandaag om vast te blijven houden aan hun geloof en vertrouwen te hebben in de overwinning van Jezus Christus.

FAQs

1. Wat is Openbaring 12?

Openbaring 12 is een hoofdstuk in de Bijbel dat een visioen beschrijft van een vrouw die bevalt van een kind, dat vervolgens wordt opgejaagd door een draak. Het visioen gaat verder met een strijd tussen de draak en de engelen, en eindigt met de triomf van het kind en de vrouw.

2. Wat betekent de vrouw in Openbaring 12?

Veel bijbelgeleerden zijn het erover eens dat de vrouw in dit visioen symbool staat voor de kerk.

3. Wat betekent de draak in Openbaring 12?

De draak staat voor Satan, de vijand van God en de kerk.

4. Wat is de betekenis van Openbaring 12?

Openbaring 12 is een profetie van de eindtijd, waarin de strijd tussen goed en kwaad tot een hoogtepunt zal komen. Het visioen is een herinnering aan de gelovigen van vandaag om vast te blijven houden aan hun geloof en vertrouwen te hebben in de overwinning van Jezus Christus.

5. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de eindtijd?

We kunnen ons voorbereiden op de eindtijd door ons geloof te versterken en ons te concentreren op het volgen van Gods wil. We moeten ons ook bewust zijn van de geestelijke strijd die zal plaatsvinden en ons voorbereiden om standvastig te blijven in ons geloof.