Nahum 1 (NBV)

Nahum 1 (NBV)

Welkom bij het artikel over Nahum 1 uit de NBV bijbel op /Bijbel. In dit artikel zullen we de betekenis en boodschap van Nahum 1 verkennen. We zullen ook de theologische en historische context van dit hoofdstuk bespreken. Lees verder om meer te weten te komen over dit fascinerende deel van de bijbel.

De betekenis van Nahum 1

Nahum 1 is het eerste hoofdstuk van het boek Nahum in de bijbel. Het boek Nahum is een van de kleine profetenboeken in het Oude Testament. Het hoofdstuk begint met een krachtige beschrijving van Gods karakter en eigenschappen. Het benadrukt Zijn rechtvaardigheid en macht. Nahum 1:3 zegt: “De HEER is geduldig, maar groot van kracht, hij laat niet ongestraft. In storm en wervelwind gaat hij zijn weg, wolken zijn het stof van zijn voeten.”

De boodschap van Nahum 1 is gericht op Nineve, de hoofdstad van het Assyrische rijk. Nineve was berucht vanwege zijn slechtheid en onderdrukking van andere volken. Nahum kondigt de komende ondergang van Nineve aan als een straf van God voor hun zonden. Het hoofdstuk benadrukt dat God rechtvaardig is en de onderdrukten zal beschermen.

De theologische en historische context

Om Nahum 1 volledig te begrijpen, is het belangrijk om de theologische en historische context ervan te begrijpen. Het boek Nahum werd vermoedelijk geschreven in de late 7e eeuw voor Christus, tijdens het Babylonische rijk. De profetieën in het boek zijn gericht op Assyrië en Nineve, die op dat moment een grote bedreiging vormden voor het volk van Israël.

De Assyriërs stonden bekend om hun wreedheid en gewelddadigheid. Ze hadden het noordelijke koninkrijk van Israël al veroverd en waren van plan om ook het zuidelijke koninkrijk van Juda aan te vallen. De profeten, waaronder Nahum, waarschuwden het volk van Israël voor de komende ondergang van Assyrië en de rechtvaardigheid van God.

De boodschap van Nahum 1

De boodschap van Nahum 1 is dat God rechtvaardig is en zal optreden tegen de onderdrukkers van Zijn volk. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van Gods macht en toorn. Nahum 1:6 zegt: “Wie kan standhouden voor zijn woede? Wie houdt stand bij zijn brandende toorn? Zijn woede stort zich uit als een vuur, de rotsen splijten door hem.”

Nahum benadrukt dat God degenen die onschuldigen onderdrukken niet ongestraft zal laten. Hij beschrijft de ondergang van Nineve als een straf van God voor hun zonden. Nahum 1:14 zegt: “De HEER heeft over jou bevel gegeven: Geen nakomelingen van jouw naam zullen meer worden geboren, uit de tempel van je god zal ik de beelden en de gegoten beelden verwijderen, ik zal je graf graven, want je bent verachtelijk.”

Conclusie

Nahum 1 is een krachtig hoofdstuk dat de rechtvaardigheid van God benadrukt en waarschuwt voor de ondergang van Assyrië en Nineve. Het herinnert ons eraan dat God opkomt voor de onderdrukte en Zijn rechtvaardigheid nooit zal falen. De boodschap van Nahum 1 is relevant voor alle tijden en herinnert ons eraan dat God altijd trouw is aan Zijn volk.

FAQs

1. Wat is het boek Nahum?

Het boek Nahum is een van de kleine profetenboeken in het Oude Testament van de bijbel. Het bevat profetieën gericht op Assyrië en Nineve.

2. Wat is de boodschap van Nahum 1?

De boodschap van Nahum 1 is dat God rechtvaardig is en zal optreden tegen de onderdrukkers van Zijn volk. Het hoofdstuk kondigt de ondergang van Nineve aan als een straf van God.

3. Wanneer werd het boek Nahum geschreven?

Het boek Nahum werd vermoedelijk geschreven in de late 7e eeuw voor Christus, tijdens het Babylonische rijk.

4. Wie was Nahum?

Nahum was een profeet die profeteerde tegen Assyrië en Nineve. Hij waarschuwde het volk van Israël voor de komende ondergang van Assyrië.

5. Waarom was Nineve berucht?

Nineve was berucht vanwege zijn slechtheid en onderdrukking van andere volken. Het was de hoofdstad van het Assyrische rijk, dat bekend stond om zijn wreedheid en gewelddadigheid.