Matteüs 4 ©

Matteüs 4 ©: De Verleidingen van Jezus Christus

Matteüs 4 © vertelt het verhaal van de verleidingen van Jezus Christus in de woestijn. Het is een van de meest fascinerende en belangrijke verhalen in de Bijbel, omdat het laat zien hoe Jezus de verleidingen van Satan weerstaat en zijn missie om de mensheid te redden voortzet. In dit artikel zullen we dieper ingaan op Matteüs 4 © en de betekenis van de verleidingen van Jezus Christus.

De verleidingen van Jezus Christus in de woestijn

Matteüs 4 © begint met de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Na zijn doop trekt Jezus zich terug in de woestijn, waar hij veertig dagen vast en bidt. Op de veertigste dag verschijnt Satan en verleidt Jezus op drie manieren.

De eerste verleiding

Satan zegt tegen Jezus: “Als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden.” Maar Jezus antwoordt: “Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.'”

De tweede verleiding

Satan neemt Jezus mee naar de top van de tempel en zegt: “Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Er staat immers geschreven: ‘Hij zal zijn engelen bevelen u te beschermen, en zij zullen u op hun handen dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.'” Maar Jezus antwoordt: “Er staat ook geschreven: ‘Stel de Heer, uw God, niet op de proef.'”

De derde verleiding

Satan neemt Jezus mee naar een hoge berg en zegt: “Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.” Maar Jezus antwoordt: “Ga weg, Satan! Er staat immers geschreven: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.'”

De betekenis van de verleidingen van Jezus Christus

De verleidingen van Jezus Christus in Matteüs 4 © hebben een diepe betekenis voor christenen. Ze laten zien dat Jezus als mens verleidingen heeft ervaren, net als wij. Maar in tegenstelling tot ons, heeft Jezus deze verleidingen weerstaan en daarmee bewezen dat hij werkelijk de Zoon van God is.

De eerste verleiding van Jezus Christus laat zien dat materiële rijkdom en luxe niet de belangrijkste dingen in het leven zijn. In plaats daarvan moeten we ons richten op de woorden van God en ons spirituele leven.

De tweede verleiding van Jezus Christus laat zien dat we God niet moeten uitdagen door onnodige risico’s te nemen. In plaats daarvan moeten we vertrouwen op zijn bescherming en leiding.

De derde verleiding van Jezus Christus laat zien dat we alleen God moeten aanbidden en dienen, en niet de verleidingen van de wereld moeten volgen.

FAQs

1. Wat is de betekenis van Matteüs 4 ©?
Matteüs 4 © vertelt het verhaal van de verleidingen van Jezus Christus in de woestijn, en laat zien hoe Jezus deze verleidingen heeft weerstaan als de Zoon van God.

2. Wat is de betekenis van de verleidingen van Jezus Christus?
De verleidingen van Jezus Christus laten zien dat hij als mens verleidingen heeft ervaren, maar deze heeft weerstaan en daarmee heeft bewezen dat hij werkelijk de Zoon van God is.

3. Wat kunnen we leren van de verleidingen van Jezus Christus?
We kunnen leren dat materiële rijkdom en luxe niet de belangrijkste dingen in het leven zijn, dat we God niet moeten uitdagen door onnodige risico’s te nemen, en dat we alleen God moeten aanbidden en dienen.

4. Waarom is Matteüs 4 © een belangrijk verhaal in de Bijbel?
Matteüs 4 © is een belangrijk verhaal in de Bijbel omdat het laat zien hoe Jezus de verleidingen van Satan weerstaat en zijn missie om de mensheid te redden voortzet.

5. Wat is de boodschap van Matteüs 4 ©?
De boodschap van Matteüs 4 © is dat we ons moeten richten op God en zijn woorden, en dat we God moeten vertrouwen en alleen hem moeten aanbidden en dienen.

Conclusie

Matteüs 4 © vertelt het verhaal van de verleidingen van Jezus Christus in de woestijn, en laat zien hoe Jezus deze verleidingen heeft weerstaan als de Zoon van God. De verleidingen van Jezus Christus laten zien dat hij als mens verleidingen heeft ervaren, maar deze heeft weerstaan en daarmee heeft bewezen dat hij werkelijk de Zoon van God is. We kunnen leren dat materiële rijkdom en luxe niet de belangrijkste dingen in het leven zijn, dat we God niet moeten uitdagen door onnodige risico’s te nemen, en dat we alleen God moeten aanbidden en dienen. Matteüs 4 © is een belangrijk verhaal in de Bijbel omdat het laat zien hoe Jezus de verleidingen van Satan weerstaat en zijn missie om de mensheid te redden voortzet. Laten we ons richten op God en zijn woorden, en hem vertrouwen en alleen hem aanbidden en dienen.