Matteüs 15 ©

Matteüs 15 ©: Een diepgaande studie van de gebeurtenissen

Inleiding

Matteüs 15 is een van de meest fascinerende hoofdstukken in het Nieuwe Testament, omdat het ons vertelt over de interacties tussen Jezus en de Farizeeën. Dit hoofdstuk begint met de Farizeeën en schriftgeleerden die Jezus beschuldigen van het overtreden van de tradities van de oudsten. Jezus weerlegt hun argumenten en onthult de hypocrisie van hun leringen. In dit artikel zullen we Matteüs 15 diepgaand bestuderen en de belangrijkste lessen die we kunnen leren onderzoeken.

Een overzicht van Matteüs 15

Het eerste gedeelte van Matteüs 15 begint met de Farizeeën en schriftgeleerden die Jezus beschuldigen omdat zijn discipelen hun handen niet wassen voordat ze brood eten. Jezus reageert door te zeggen dat het niet wat er in de mond gaat wat onrein maakt, maar wat er uit de mond komt. Hij zegt dat wat uit de mond komt het hart verontreinigt en dat het is wat er in het hart is dat iemand onrein maakt.

Vervolgens verlaat Jezus Galilea en gaat naar Tyrus en Sidon, waar hij een vrouw ontmoet die smeekt om bevrijd te worden van een demon die haar dochter heeft bezeten. Jezus zegt dat hij alleen is gekomen om de verloren schapen van Israël te dienen, maar de vrouw blijft smeken en zegt dat zelfs de honden de kruimels eten die van de tafel van hun meesters vallen. Jezus antwoordt dat haar geloof groot is en dat haar dochter is genezen.

Daarna keert Jezus terug naar Galilea en geneest hij vele zieken en kreupelen. Hij voedt ook vierduizend mensen met zeven broden en een paar kleine vissen. Nadat hij de menigte heeft gevoed, vertrekt hij met zijn discipelen naar het gebied van Magdala.

Belangrijke lessen uit Matteüs 15

1. Het gaat er niet om wat er in de mond gaat, maar wat er uit de mond komt.

Jezus benadrukt in Matteüs 15:11 dat het niet gaat om wat er in ons lichaam komt, maar wat er uit ons hart komt. Hij leert ons dat we niet alleen moeten focussen op wat we eten of drinken, maar ook op de woorden die we spreken en de daden die we doen. Onze woorden en daden bepalen wie we zijn en hoe we met anderen omgaan.

2. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt.

In Matteüs 15:21-28 laat Jezus zien dat hij niet alleen is gekomen om de verloren schapen van Israël te dienen, maar ook om anderen te helpen die zijn hulp nodig hebben. Hij geneest de dochter van een vrouw uit Tyrus en Sidon, hoewel ze geen Jood is. Dit leert ons dat God geen onderscheid maakt tussen mensen op basis van hun afkomst of nationaliteit.

3. Geloof kan bergen verzetten.

De vrouw uit Tyrus en Sidon laat zien dat geloof bergen kan verzetten. Ondanks Jezus’ afwijzing van haar verzoek, blijft ze smeken en houdt ze vol. Haar geloof is zo groot dat Jezus haar uiteindelijk geneest. Dit laat zien dat als we ons geloof in God vasthouden, hij ons kan helpen om zelfs de meest onmogelijke obstakels te overwinnen.

FAQs

1. Wat is de betekenis van Matteüs 15?

Matteüs 15 vertelt ons over de interacties tussen Jezus en de Farizeeën en schriftgeleerden en de belangrijke lessen die we kunnen leren uit deze interacties.

2. Waarom beschuldigen de Farizeeën Jezus?

De Farizeeën beschuldigen Jezus omdat zijn discipelen hun handen niet wassen voordat ze brood eten, wat in strijd is met de tradities van de oudsten.

3. Wat is de belangrijkste les die we kunnen leren uit Matteüs 15?

De belangrijkste les die we kunnen leren uit Matteüs 15 is dat het niet gaat om wat er in ons lichaam komt, maar wat er uit ons hart komt.

4. Waarom geneest Jezus de dochter van de vrouw uit Tyrus en Sidon?

Jezus geneest de dochter van de vrouw uit Tyrus en Sidon omdat haar geloof groot is en omdat hij gekomen is om iedereen te helpen die zijn hulp nodig heeft.

5. Hoe kunnen we ons geloof in God versterken?

We kunnen ons geloof in God versterken door te bidden, de Bijbel te bestuderen en ons te omringen met andere gelovigen die ons kunnen aanmoedigen en ondersteunen.