Johannes 11 ©

Johannes 11 ©: Een Diepere Blik op het Leven en de Opstanding van Lazarus

Johannes 11 is een van de meest bekende hoofdstukken in de Bijbel, omdat het vertelt over de opstanding van Lazarus. Dit verhaal is een krachtig voorbeeld van de liefde en het medeleven van Jezus Christus. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de belangrijkste lessen die we kunnen leren uit Johannes 11, en hoe dit verhaal ons kan helpen om ons eigen geloof te versterken.

Inhoudsopgave

I. Inleiding
II. De Ziekte van Lazarus
III. De Boodschap van Jezus
IV. De Reis naar Betanië
V. De Ontmoeting met Martha
VI. De Ontmoeting met Maria
VII. De Opstanding van Lazarus
VIII. De Conclusie
IX. Veelgestelde Vragen

I. Inleiding

Johannes 11 begint met het verhaal van Lazarus, een goede vriend van Jezus, die ernstig ziek werd. Zijn zussen, Martha en Maria, stuurden een boodschap naar Jezus om hem te informeren over de toestand van Lazarus. In deze tijd was Jezus niet in de buurt van Betanië, waar Lazarus woonde, dus het duurde enige tijd voordat hij arriveerde.

II. De Ziekte van Lazarus

Lazarus was erg ziek en zijn zussen waren bang dat hij zou sterven. Ze wisten dat Jezus de macht had om hem te genezen, dus stuurden ze een boodschap naar hem om hem te informeren over de toestand van Lazarus. Maar voordat Jezus arriveerde, stierf Lazarus.

III. De Boodschap van Jezus

Toen Jezus de boodschap ontving dat Lazarus ziek was, zei hij tegen zijn discipelen: “Deze ziekte zal niet tot de dood leiden, maar is ter ere van God, zodat de Zoon van God erdoor verheerlijkt kan worden.” (Johannes 11:4).

Dit lijkt misschien vreemd om te zeggen, omdat Lazarus inderdaad stierf. Maar Jezus wist dat hij Lazarus zou opwekken uit de dood en dat dit een teken zou zijn van zijn macht en glorie.

IV. De Reis naar Betanië

Toen Jezus arriveerde in Betanië, ontmoette hij Martha en Maria, de zussen van Lazarus. Ze waren verdrietig en ontroostbaar vanwege het verlies van hun broer. Jezus werd ook erg geraakt door hun verdriet en huilde samen met hen.

V. De Ontmoeting met Martha

Martha was de eerste van de zussen die Jezus ontmoette. Ze was erg verdrietig en zei tegen Jezus: “Als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.” (Johannes 11:21). Maar Jezus zei tegen haar: “Uw broer zal weer opstaan.” (Johannes 11:23).

Martha dacht dat Jezus het had over de opstanding aan het einde van de tijd, maar Jezus bedoelde dat hij Lazarus op dat moment zou opwekken uit de dood. Hij zei tegen Martha: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.” (Johannes 11:25).

VI. De Ontmoeting met Maria

Maria was ook erg verdrietig toen ze Jezus ontmoette. Ze viel voor zijn voeten en zei: “Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.” (Johannes 11:32). Jezus was opnieuw erg geraakt door het verdriet van Maria en huilde samen met haar en de andere mensen die bij haar waren.

VII. De Opstanding van Lazarus

Toen Jezus bij het graf van Lazarus aankwam, zei hij tegen de mensen: “Maak de steen weg.” (Johannes 11:39). Martha was bezorgd dat de geur van de dode Lazarus zou stinken, maar Jezus zei tegen haar: “Ik heb u niet gezegd dat u, als u gelooft, de glorie van God zult zien?” (Johannes 11:40).

Jezus bad toen tot God en riep Lazarus op uit de dood. Lazarus kwam uit het graf, nog steeds in zijn doodskleren, en Jezus zei tegen de mensen: “Maak hem los en laat hem gaan.” (Johannes 11:44).

VIII. De Conclusie

Het verhaal van Lazarus is een krachtig voorbeeld van de liefde en het medeleven van Jezus Christus. Het laat zien dat zelfs als we denken dat alles verloren is, Jezus de macht heeft om ons te genezen en ons te redden. We moeten ons geloof in hem blijven stellen, zelfs als we door moeilijke tijden gaan.

IX. Veelgestelde Vragen

1. Wat was de ziekte van Lazarus?

Lazarus was ernstig ziek en stierf voordat Jezus arriveerde.

2. Waarom huilde Jezus?

Jezus was geraakt door het verdriet van Martha, Maria en de andere mensen die bij hen waren.

3. Waarom zei Jezus dat Lazarus’ ziekte tot eer van God was?

Jezus wist dat hij Lazarus uit de dood zou opwekken en dat dit een teken zou zijn van zijn macht en glorie.

4. Wat zei Jezus tegen Martha toen ze hem ontmoette?

Jezus zei tegen Martha: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.” (Johannes 11:25).

5. Wat gebeurde er toen Jezus bij het graf van Lazarus aankwam?

Jezus riep Lazarus op uit de dood en zei tegen de mensen: “Maak hem los en laat hem gaan.” (Johannes 11:44).