Jesaja 34 ©

Jesaja 34: De Profetie van de Vernietiging van Edom

Jesaja 34 is een profetie van de vernietiging van Edom, een oude vijand van Israël. Het is een krachtige profetie die de toorn van God tegen de zonde en de goddeloosheid van Edom weergeeft. In deze bijbelstudie zullen we Jesaja 34 in detail bestuderen, de betekenis van de profetie onderzoeken en de toepassingen van deze profetie voor ons eigen leven bespreken.

Inleiding

Jesaja 34 is een profetie van de vernietiging van Edom, een oude vijand van Israël. Edom was het volk dat afstamde van Esau, de oudere broer van Jakob. Edom en Israël hadden een lange geschiedenis van conflict en vijandigheid. Edom had zich tegen Israël gekeerd tijdens hun uittocht uit Egypte, en later tijdens de regering van koning David. Maar Edom was niet het enige volk dat Israël had aangevallen. Er waren vele andere volken die de kinderen van Israël hadden aangevallen en onderdrukt. Maar de profetie van Jesaja 34 was gericht op Edom, en het was een profetie van hun vernietiging.

De Profetie van Jesaja 34

Jesaja 34 begint met de woorden: “Kom naderbij, volken, om te horen; en luister, naties! Laat de aarde horen, en alles wat erin is, de wereld, en alles wat daaruit voortkomt!” Dit is een oproep tot alle volken en naties om te luisteren naar de woorden van de Heer. Het is een oproep tot aandacht, een oproep tot waakzaamheid. De Heer heeft een boodschap voor de volken en naties, en het is een boodschap van oordeel.

De profetie gaat verder met de beschrijving van de vernietiging van Edom. “Want de HEERE is woedend tegen alle heidenvolken, Zijn grimmigheid is tegen al hun legermachten. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen overgegeven aan de slachting.” (Jesaja 34:2) Dit is een krachtige beschrijving van de toorn van God tegen de zonde en de goddeloosheid van de volken. God zal niet toestaan dat de zonde ongestraft blijft. Hij zal de volken straffen voor hun zonden.

De profetie gaat verder met de beschrijving van de vernietiging van Edom zelf. “Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en hun lijken zal de stank opstijgen, en de bergen zullen van hun bloed druipen.” (Jesaja 34:3) Dit is een gruwelijke beschrijving van de vernietiging van Edom. Hun gesneuvelden zullen niet eens begraven worden, hun lijken zullen vergaan en stinken. De bergen zullen rood zijn van het bloed. Dit is een beeld van totale vernietiging.

Maar waarom zou God zo’n vernietiging over Edom brengen? De profetie legt uit dat het is vanwege hun zonden. “Want de dag van de wraak van de HEERE, het jaar van de vergelding voor de strijd om Sion.” (Jesaja 34:8) Edom had de kinderen van Israël aangevallen en onderdrukt, en nu zou God hen straffen voor hun zonden. Dit is een les voor ons allemaal. God zal de zonde niet tolereren, en hij zal de zondaars straffen.

De profetie gaat verder met de beschrijving van de vernietiging van Edom. “En de stekelstruik zal er opgroeien, netten en distels in hun burchten. En het zal een verblijfplaats worden voor jakhalzen, een hof voor struisvogels.” (Jesaja 34:13) Dit is een beeld van totale verwoesting. Edom zal niet alleen vernietigd worden, maar het zal ook een woestenij worden. Dit is een beeld van totale vernietiging en verlatenheid.

Maar er is ook een boodschap van hoop in deze profetie. “Maar de pelgrim zal daar veilig doorheen trekken, en de vreemdeling zal er niet verblijven.” (Jesaja 34:10) Dit is een beeld van de veiligheid die God biedt aan degenen die op Hem vertrouwen. Ondanks de vernietiging en de verwoesting zal God altijd een veilige weg bieden voor degenen die op Hem vertrouwen.

Toepassingen voor Ons Leven

Wat kunnen we leren van deze profetie van Jesaja 34? Ten eerste, moeten we ons bewust zijn van de toorn van God tegen de zonde. We moeten ons bewust zijn van de ernst van de zonde en de noodzaak van bekering. Ten tweede, moeten we ons bewust zijn van de veiligheid die God biedt aan degenen die op Hem vertrouwen. Ondanks de vernietiging en de verwoesting zal God altijd een veilige weg bieden voor degenen die op Hem vertrouwen. Ten derde, moeten we ons bewust zijn van de noodzaak om op God te vertrouwen in tijden van moeilijkheden. Net zoals God de kinderen van Israël veilig door de woestijn leidde, zal Hij ook ons veilig door de moeilijkheden van het leven leiden.

FAQs

1. Wat is de profetie van Jesaja 34?
Jesaja 34 is een profetie van de vernietiging van Edom, een oude vijand van Israël.

2. Waarom zou God zo’n vernietiging over Edom brengen?
God zou Edom straffen voor hun zonden. Edom had de kinderen van Israël aangevallen en onderdrukt, en nu zou God hen straffen voor hun zonden.

3. Is er een boodschap van hoop in deze profetie?
Ja, er is een boodschap van hoop in deze profetie. Ondanks de vernietiging en de verwoesting zal God altijd een veilige weg bieden voor degenen die op Hem vertrouwen.

4. Welke toepassingen kunnen we voor ons leven vinden in deze profetie?
We moeten ons bewust zijn van de toorn van God tegen de zonde, ons bewust zijn van de veiligheid die God biedt aan degenen die op Hem vertrouwen, en ons bewust zijn van de noodzaak om op God te vertrouwen in tijden van moeilijkheden.