https://bijbel.eo.nl/bijbel/romeinen/11?lightbox=true

Romeinen 11: Paulus’ boodschap over Israël

Als we Romeinen 11 lezen, beseffen we dat Paulus een belangrijke boodschap heeft over Israël. Dit hoofdstuk gaat over het behoud van Israël en wat dat betekent voor de heidenen. Paulus legt uit hoe God Zijn volk Israël niet heeft verworpen, en hoe de heidenen gered kunnen worden door het geloof van Israël.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op Romeinen 11 en de boodschap die Paulus wil overbrengen. We zullen de belangrijkste thema’s en onderwerpen bespreken en deze in een bredere context plaatsen. Door dit te doen, zullen we begrijpen waarom Paulus deze boodschap heeft geschreven en wat het voor ons betekent.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Paulus’ boodschap over Israël
3. Het behoud van Israël
4. De heidenen en het geloof
5. Gods genade en barmhartigheid
6. De toekomst van Israël
7. Conclusie
8. Veelgestelde vragen

1. Inleiding

Romeinen 11 is een belangrijk hoofdstuk in de brief van Paulus aan de Romeinen. Het gaat over Israël en het behoud van dit volk. Paulus richt zich in dit hoofdstuk op de heidenen en legt uit hoe zij gered kunnen worden door het geloof van Israël. Hij benadrukt dat God Zijn volk Israël niet heeft verworpen en dat er nog een toekomst is voor dit volk.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de boodschap van Paulus en de belangrijkste thema’s en onderwerpen bespreken.

2. Paulus’ boodschap over Israël

Paulus begint Romeinen 11 met de vraag of God Zijn volk Israël heeft verworpen. Hij antwoordt hierop met een duidelijk ‘nee’. Paulus legt uit dat God Zijn volk niet heeft verworpen, maar dat Hij een overblijfsel heeft bewaard dat trouw is gebleven aan Hem.

Vervolgens legt Paulus uit dat de heidenen gered kunnen worden door het geloof van Israël. Hij vergelijkt de heidenen met takken die zijn afgebroken van de olijfboom. De takken kunnen opnieuw worden geënt op de olijfboom als ze geloven in Jezus Christus. Op deze manier kunnen ook de heidenen deel uitmaken van het verbond met God.

3. Het behoud van Israël

Een belangrijk thema in Romeinen 11 is het behoud van Israël. Paulus legt uit dat God Zijn volk niet heeft verworpen en dat er nog een overblijfsel is dat trouw is gebleven aan Hem. Dit overblijfsel is bewaard gebleven door de genade van God.

Paulus benadrukt dat God trouw is aan Zijn verbond met Israël en dat Hij deze beloften zal nakomen. Hij vergelijkt Israël met een olijfboom, waarvan sommige takken zijn afgebroken en andere takken zijn blijven staan. Het is belangrijk dat we begrijpen dat God Zijn volk niet heeft verworpen, maar dat Hij een plan heeft met Israël.

4. De heidenen en het geloof

Een ander belangrijk thema in Romeinen 11 is de rol van de heidenen in het behoud van Israël. Paulus legt uit dat de heidenen gered kunnen worden door het geloof van Israël. Hij vergelijkt de heidenen met takken die zijn afgebroken van de olijfboom. Als de heidenen geloven in Jezus Christus, kunnen ze opnieuw worden geënt op de olijfboom.

Dit betekent dat de heidenen deel kunnen uitmaken van het verbond met God en de beloften die Hij heeft gedaan aan Israël. Paulus legt uit dat de heidenen niet moeten denken dat ze beter zijn dan de Joden, omdat ze deel uitmaken van het verbond met God.

5. Gods genade en barmhartigheid

Een ander belangrijk thema in Romeinen 11 is Gods genade en barmhartigheid. Paulus legt uit dat het behoud van Israël niet afhankelijk is van werken, maar van genade. Gods genade is niet verdiend, maar wordt gegeven uit liefde en barmhartigheid.

Paulus beschrijft het als een mysterie dat God Zijn volk Israël niet heeft verworpen. Hij benadrukt dat Gods genade en barmhartigheid ondoorgrondelijk zijn en dat we Hem moeten prijzen voor Zijn wonderlijke daden.

6. De toekomst van Israël

Een ander belangrijk onderwerp in Romeinen 11 is de toekomst van Israël. Paulus legt uit dat er nog een toekomst is voor dit volk en dat God Zijn beloften aan Israël zal nakomen. Hij vergelijkt Israël met een olijfboom waarvan sommige takken zijn afgebroken en andere takken zijn blijven staan. Paulus legt uit dat de afgebroken takken opnieuw kunnen worden geënt op de olijfboom als ze geloven in Jezus Christus.

Dit betekent dat God nog steeds een plan heeft met Israël en dat Hij trouw is aan Zijn verbond met dit volk. Paulus benadrukt dat we moeten blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor het behoud van Israël.

7. Conclusie

In Romeinen 11 legt Paulus uit hoe het behoud van Israël en de heidenen samenkomen. Hij benadrukt dat God Zijn volk Israël niet heeft verworpen en dat er nog een toekomst is voor dit volk. Paulus legt uit hoe de heidenen gered kunnen worden door het geloof van Israël en hoe Gods genade en barmhartigheid hierbij een belangrijke rol spelen.

Het is belangrijk dat we begrijpen wat Paulus wil zeggen in Romeinen 11 en hoe dit ons kan helpen in ons geloof. We moeten blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor het behoud van Israël.

8. Veelgestelde vragen

1. Wat is de boodschap van Paulus in Romeinen 11?
– Paulus legt uit dat God Zijn volk Israël niet heeft verworpen en dat er nog een toekomst is voor dit volk. Hij legt uit hoe de heidenen gered kunnen worden door het geloof van Israël en hoe Gods genade en barmhartigheid hierbij een belangrijke rol spelen.

2. Hoe kunnen de heidenen gered worden door het geloof van Israël?
– Paulus vergelijkt de heidenen met takken die zijn afgebroken van de olijfboom. Als de heidenen geloven in Jezus Christus, kunnen ze opnieuw worden geënt op de olijfboom en deel uitmaken van het verbond met God.

3. Wat is de rol van Israël in het behoud van de heidenen?
– Paulus legt uit dat de heidenen gered kunnen worden door het geloof van Israël. Dit betekent dat Israël een belangrijke rol speelt in het behoud van de heidenen.

4. Wat is de toekomst van Israël?
– Paulus legt uit dat er nog een toekomst is voor Israël en dat God Zijn beloften aan dit volk zal nakomen. Hij vergelijkt Israël met een olijfboom waarvan sommige takken zijn afgebroken en andere takken zijn blijven staan. De afgebroken takken kunnen opnieuw worden geënt op de olijfboom als ze geloven in Jezus Christus.