https://bijbel.eo.nl/bijbel/openbaring/1?lightbox=true

Openbaring 1: De Onthulling van Jezus Christus

Openbaring 1 is het eerste hoofdstuk van het laatste boek van de Bijbel, genaamd Openbaring of de Apocalyps. Het boek is geschreven door Johannes, die een visioen kreeg van Jezus Christus en de toekomstige gebeurtenissen die zouden plaatsvinden. In dit artikel zullen we de belangrijkste onderwerpen en thema’s van Openbaring 1 bespreken en hun betekenis voor ons leven en geloof.

1. De Openbaring van Jezus Christus (Openbaring 1:1-3)

Het eerste vers van Openbaring 1 beschrijft het doel van het boek: het is een openbaring van Jezus Christus, die God aan Johannes heeft gegeven om aan zijn dienaren te laten zien wat binnenkort moet gebeuren. De woorden “binnenkort moet gebeuren” geven aan dat de gebeurtenissen in Openbaring betrekking hebben op de toekomst, en dat ze snel zullen plaatsvinden.

2. De verschijning van Jezus Christus (Openbaring 1:4-20)

In de volgende verzen beschrijft Johannes de verschijning van Jezus Christus aan hem. Hij beschrijft hem als de “Zoon des mensen”, gekleed in een gewaad tot op de voeten, met een gouden gordel om zijn borst. Zijn haar was wit als wol, zo wit als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam.

Jezus hield zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Toen Johannes hem zag, viel hij als dood aan zijn voeten neer. Maar Jezus legde zijn hand op hem en zei: “Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste, en de levende. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.”

3. De zeven gemeenten (Openbaring 1:9-20)

Na zijn ontmoeting met Jezus, beschrijft Johannes de zeven gemeenten in Klein-Azië, waar hij brieven aan richtte in de volgende hoofdstukken van Openbaring. Elke gemeente heeft haar eigen sterke en zwakke punten, en Jezus geeft hen advies en waarschuwingen om zich te bekeren en terug te keren naar Hem.

4. De betekenis van de visioenen (Openbaring 1:19-20)

Jezus geeft Johannes de betekenis van de visioenen die hij heeft gezien: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven gouden kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf. Dit geeft aan dat de boodschap van Openbaring niet alleen gericht is op individuen, maar ook op gemeenschappen en kerken.

Conclusie

Openbaring 1 is een belangrijk hoofdstuk in de Bijbel omdat het ons een glimp geeft van de toekomstige gebeurtenissen en ons herinnert aan de kracht en majesteit van Jezus Christus. Het herinnert ons eraan dat we ons moeten bekeren en terugkeren naar Hem, en dat we ons moeten voorbereiden op zijn wederkomst. Laten we daarom ons leven en ons geloof richten op Jezus Christus, die onze enige hoop is.

FAQs

1. Wat is de betekenis van “Openbaring”?
Openbaring betekent “onthulling” of “openbaarmaking”. Het boek Openbaring is een openbaring van Jezus Christus en zijn toekomstige gebeurtenissen.

2. Wie heeft het boek Openbaring geschreven?
Het boek Openbaring is geschreven door Johannes, een apostel van Jezus Christus.

3. Wat zijn de zeven gemeenten in Openbaring 1?
De zeven gemeenten in Openbaring 1 zijn Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea.

4. Wat is de betekenis van de zeven sterren en de zeven gouden kandelaars in Openbaring 1?
De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven gouden kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf.

5. Wat is de boodschap van Openbaring 1?
De boodschap van Openbaring 1 is dat Jezus Christus komt om zijn volk te oordelen en te redden. Hij roept ons op om ons te bekeren en terug te keren naar Hem, en om ons leven en ons geloof op Hem te richten.