https://bijbel.eo.nl/bijbel/openbaring/12?lightbox=true

De Openbaring van Johannes is een van de meest fascinerende boeken van de Bijbel. Het bevat visioenen over de toekomst van de wereld en de strijd tussen goed en kwaad. In hoofdstuk 12 van de Openbaring wordt beschreven hoe de draak, symbool voor de duivel, probeert om de vrouw, symbool voor het volk van God, te vernietigen. In dit artikel zullen we dit hoofdstuk van de Openbaring in detail bespreken.

De vrouw en de draak

In het begin van hoofdstuk 12 van de Openbaring wordt beschreven hoe er een groot teken verscheen in de hemel: een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Deze vrouw staat symbool voor het volk van God, en haar kroon van twaalf sterren verwijst naar de twaalf stammen van Israël.

Maar er verschijnt ook een grote, rode draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen. Deze draak staat symbool voor de duivel, en zijn zeven koppen en tien horens verwijzen naar zijn macht en heerschappij over de aarde.

De strijd tussen de vrouw en de draak

De draak probeert de vrouw te vernietigen, maar zij wordt beschermd door God en vlucht naar de woestijn. Hier wordt de vrouw verzorgd door God en beschermd tegen de aanvallen van de draak.

Maar de strijd tussen de vrouw en de draak is nog niet voorbij. De draak probeert namelijk ook de andere nakomelingen van de vrouw, de gelovigen, te vernietigen. Maar ook zij worden beschermd door God en zullen uiteindelijk zegevieren over de draak.

De betekenis van hoofdstuk 12

Hoofdstuk 12 van de Openbaring heeft een diepe symbolische betekenis. Het beschrijft de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel. De vrouw staat symbool voor het volk van God, dat beschermd en verzorgd wordt door God. De draak staat symbool voor de duivel, die probeert om het volk van God te vernietigen maar uiteindelijk zal falen.

FAQs

Wat is de Openbaring van Johannes?

De Openbaring van Johannes is het laatste boek van het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het bevat visioenen over de toekomst van de wereld en de strijd tussen goed en kwaad.

Wat is de betekenis van de vrouw en de draak?

De vrouw staat symbool voor het volk van God, en de draak staat symbool voor de duivel. Het hoofdstuk beschrijft de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel.

Waarom wordt de vrouw beschermd door God?

De vrouw wordt beschermd door God omdat zij symbool staat voor het volk van God, dat beschermd en verzorgd wordt door God.

Wie zijn de nakomelingen van de vrouw?

De nakomelingen van de vrouw zijn de gelovigen, oftewel alle mensen die in God geloven.

Wat is de boodschap van hoofdstuk 12 van de Openbaring?

De boodschap van hoofdstuk 12 van de Openbaring is dat God het volk van God zal beschermen en dat de duivel uiteindelijk zal falen in zijn pogingen om het volk van God te vernietigen.

Conclusie

Hoofdstuk 12 van de Openbaring is een fascinerend hoofdstuk dat diepe symbolische betekenissen heeft. Het beschrijft de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel, en laat zien dat God het volk van God zal beschermen en dat de duivel uiteindelijk zal falen in zijn pogingen om het volk van God te vernietigen.