https://bijbel.eo.nl/bijbel/handelingen/17?lightbox=true

Handelingen 17: Paulus in Athene – De Boodschap van de Onbekende God

Handelingen 17 vertelt het verhaal van Paulus die Athene bezoekt, een stad die bekend staat om zijn filosofie en culturele rijkdom. In deze stad wordt Paulus geconfronteerd met veel verschillende ideeën over religie en spiritualiteit. Hij krijgt de kans om te spreken op de Areopagus, een plaats waar filosofen en geleerden bijeenkomen om te discussiëren over nieuwe ideeën.

In dit artikel zullen we het verhaal van Paulus in Athene onderzoeken en de betekenis ervan voor de hedendaagse christelijke gemeenschap. We zullen ook kijken naar de manier waarop Paulus zijn boodschap aanpaste aan de culturele en filosofische context van Athene.

Inleiding

Het verhaal van Paulus in Athene begint in hoofdstuk 17, vers 16 van Handelingen. Paulus is op reis door Macedonië en Thessaloniki en komt uiteindelijk in Athene terecht. Daar wordt hij geconfronteerd met de vele beelden en altaren voor verschillende goden en godinnen. Dit zet hem aan het denken en hij gaat in gesprek met de Joden en Grieken in de synagoge en op de marktplaats.

Perplexiteit

De situatie waarin Paulus zich bevindt, is complex en verwarrend. Hij wordt geconfronteerd met een veelheid aan ideeën en overtuigingen over religie en spiritualiteit. Het is belangrijk om te begrijpen hoe Paulus reageert op deze situatie en hoe hij zijn boodschap aanpast aan de culturele en filosofische context van Athene.

Burstiness

Paulus gebruikt een strategie die bekend staat als contextueel evangeliseren. Hij past zijn boodschap aan de culturele en filosofische context van Athene en gebruikt de taal en beelden die bekend zijn bij zijn publiek. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld de term ‘onbekende God’ om te verwijzen naar de God van de christenen.

Complexiteit

Paulus begint zijn toespraak op de Areopagus door te erkennen dat de Atheners zeer religieus zijn en veel goden en godinnen hebben. Hij zegt dat hij een altaar heeft gezien voor een ‘onbekende God’ en begint dan te spreken over de God van de christenen. Hij zegt dat deze God de schepper van de wereld is en dat hij geen tempels nodig heeft om te worden vereerd.

Paulus gaat verder met het uitleggen van de boodschap van het evangelie en de opstanding van Jezus Christus. Hij benadrukt dat God de wereld heeft geschapen en dat hij van alle mensen houdt, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Hij zegt dat God mensen heeft gegeven om te zoeken naar hem en hem te vinden, en dat dit mogelijk is door geloof in Jezus Christus.

Paulus besluit zijn toespraak met de woorden: “In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.” Hij benadrukt dat God niet ver weg is, maar dat hij dichtbij is en dat hij ons leven kan veranderen als we in hem geloven.

Conclusie

Het verhaal van Paulus in Athene is een belangrijk voorbeeld van contextueel evangeliseren. Paulus past zijn boodschap aan de culturele en filosofische context van Athene en gebruikt de taal en beelden die bekend zijn bij zijn publiek. Hij benadrukt dat God niet ver weg is, maar dat hij dichtbij is en dat hij ons leven kan veranderen als we in hem geloven.

FAQs

1. Waarom koos Paulus ervoor om zijn boodschap aan te passen aan de culturele en filosofische context van Athene?
Paulus begreep dat de mensen in Athene een andere achtergrond en geloofsovertuiging hadden dan de mensen die hij eerder had ontmoet. Hij besefte dat het belangrijk was om zijn boodschap aan te passen om effectief te kunnen communiceren met zijn publiek.

2. Wat betekent de term ‘onbekende God’?
De term ‘onbekende God’ verwijst naar de God van de christenen, die voor veel Atheners onbekend was. Paulus gebruikt deze term om te laten zien dat de God van de christenen anders is dan de vele goden en godinnen die de Atheners aanbaden.

3. Waarom benadrukt Paulus dat God dichtbij is?
Paulus benadrukt dat God dichtbij is om te laten zien dat hij niet ver weg is en dat we hem kunnen vinden als we in hem geloven. Hij wil ook benadrukken dat God ons leven kan veranderen als we in hem geloven.

4. Wat is contextueel evangeliseren?
Contextueel evangeliseren is een strategie waarbij de boodschap van het evangelie wordt aangepast aan de culturele en filosofische context van de doelgroep. Dit kan onder meer inhouden dat er gebruik wordt gemaakt van de taal en beelden die bekend zijn bij de doelgroep.

5. Hoe kan ik mijn geloof delen met mensen met een andere achtergrond en geloofsovertuiging?
Het is belangrijk om te begrijpen dat verschillende mensen verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen hebben. Het is daarom belangrijk om je boodschap aan te passen aan de context van je publiek en gebruik te maken van taal en beelden die bekend zijn bij hen. Het is ook belangrijk om open te staan voor hun ideeën en overtuigingen en respectvol te zijn in je communicatie.