https://bijbel.eo.nl/bijbel/ezechiel/34?lightbox=true

Title: Ezechiël 34 – De Goede Herder

Ezechiël 34 beschrijft de verantwoordelijkheid van de herders van Israël en hun falen. Het hoofdstuk begint met God die de herders van Israël terechtwijst omdat ze zichzelf hebben gediend in plaats van het volk. God zegt dat hij de schapen zal redden en een nieuwe herder zal aanstellen die voor ze zal zorgen. Dit zal de Goede Herder zijn, die veel beter voor de schapen zal zorgen dan de herders die er nu zijn.

In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van Ezechiël 34 en wat het ons kan leren over de relatie tussen God en zijn volk.

De verantwoordelijkheid van de herders

In Ezechiël 34:2-6 beschrijft God de verantwoordelijkheid van de herders van Israël. Hij zegt dat ze de schapen moeten weiden en verzorgen, maar dat ze dat niet hebben gedaan. In plaats daarvan hebben ze zichzelf gediend en de schapen aan hun lot overgelaten. Hierdoor zijn de schapen verspreid en verdwaald geraakt.

De Goede Herder

In Ezechiël 34:7-16 gaat God verder met zijn betoog en zegt hij dat hij de schapen zal redden en een nieuwe herder zal aanstellen. Dit zal de Goede Herder zijn, die veel beter voor de schapen zal zorgen dan de herders die er nu zijn. Hij zal de schapen bijeenbrengen en ze naar een vruchtbare weide leiden waar ze kunnen grazen. Hij zal voor de zieke en zwakke schapen zorgen en ze beschermen tegen roofdieren.

De Goede Herder zal ook rechtvaardig zijn en alle schapen eerlijk behandelen. Hij zal de schapen die verdwaald zijn geraakt terugbrengen en de schapen die gewond zijn genezen. Hij zal ervoor zorgen dat alle schapen genoeg te eten en te drinken hebben en dat ze veilig zijn.

Wat kunnen we leren van Ezechiël 34?

Ezechiël 34 leert ons dat God voor zijn volk zorgt en dat hij ons niet in de steek zal laten. Het laat ons ook zien dat God ons niet aan onze eigen lot overlaat, maar dat hij ons zal leiden en beschermen.

Daarnaast leert Ezechiël 34 ons dat het onze verantwoordelijkheid is om voor anderen te zorgen, vooral voor de zwakken en de hulpbehoevenden. We moeten niet egoïstisch zijn en alleen aan onszelf denken, maar we moeten anderen helpen en ondersteunen.

FAQs

1. Wie zijn de herders van Israël in Ezechiël 34?
De herders van Israël zijn de leiders van het volk, zoals de koningen en de priesters.

2. Wat betekent de Goede Herder in Ezechiël 34?
De Goede Herder is een symbolische figuur die God vertegenwoordigt en die voor zijn volk zorgt.

3. Waarom hebben de herders van Israël gefaald in Ezechiël 34?
De herders van Israël hebben gefaald omdat ze zichzelf hebben gediend in plaats van het volk. Ze hebben niet voor de schapen gezorgd en ze aan hun lot overgelaten.

4. Wat kunnen we leren van Ezechiël 34?
We kunnen leren dat God voor zijn volk zorgt en dat het onze verantwoordelijkheid is om voor anderen te zorgen, vooral voor de zwakken en de hulpbehoevenden.

5. Wie is de Goede Herder in het Nieuwe Testament?
In het Nieuwe Testament wordt Jezus vaak de Goede Herder genoemd omdat hij voor zijn volgelingen zorgt en ze leidt.