Herodes | Zeven verschillende vorsten

Herodes | Zeven Verschillende Vorsten

Herodes was een van de meest controversiële figuren in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Hij was een koning die regeerde over Judea vanaf 37 v.Chr. tot 4 v.Chr. Herodes was een Romeinse vazalkoning die bekend stond om zijn tyrannieke heerschappij en zijn vele bouwprojecten. In dit artikel zullen we bespreken wie Herodes was en wat zijn erfenis is. We zullen ook ingaan op de zeven verschillende vorsten die Herodes heeft nagelaten en hun nalatenschap.

Wie was Herodes?

Herodes werd geboren in 74 v.Chr. in Edom, ten zuiden van Judea. Hij was de zoon van Antipater, een Idumean, en Cypros, een Nabatese. Herodes’ familie was niet Joods, maar hij bekeerde zich tot het Jodendom om koning van Judea te kunnen worden. Herodes werd door de Romeinen tot koning benoemd na de verovering van Judea in 63 v.Chr.

Herodes’ heerschappij

Herodes was een efficiënte heerser die bekend stond om zijn militaire bekwaamheid en diplomatieke vaardigheden. Hij onderdrukte opstanden en weerstand tegen zijn heerschappij met harde hand en zette een netwerk van spionnen en informanten op om zijn vijanden in de gaten te houden. Herodes was ook een ambitieuze bouwer en liet vele monumentale bouwwerken achter, waaronder de Herodion, Masada en de Tempel van Jeruzalem.

Herodes had zeven verschillende vorsten

Herodes had tien vrouwen en vele kinderen. Na zijn dood werd zijn rijk opgedeeld onder zijn nakomelingen. Hieronder bespreken we de zeven verschillende vorsten die Herodes heeft nagelaten en hun nalatenschap.

1. Archelaüs

Archelaüs was de oudste zoon van Herodes en heerste over Judea, Samaria en Idumea. Hij was een zwakke heerser die bekend stond om zijn wrede heerschappij en zijn onderdrukking van de Joodse opstanden. Na de opstand van 6-66 werd hij afgezet en verbannen naar Vienne in Gallië.

2. Herodes Antipas

Herodes Antipas was de tweede zoon van Herodes en heerste over Galilea en Perea. Hij was verantwoordelijk voor de executie van Johannes de Doper en was betrokken bij het proces van Jezus. Na de dood van Herodes de Grote werd hij tetrarch van Galilea en Perea. Hij bouwde de stad Tiberias en voerde vele bouwprojecten uit. Hij werd afgezet door keizer Caligula in 39 n.Chr.

3. Filippus

Filippus was de derde zoon van Herodes en heerste over Iturea en Trachonitis. Hij was een vreedzame heerser die bekend stond om zijn filosofische neigingen. Hij bouwde de stad Caesarea Philippi en liet vele monumentale bouwwerken achter.

4. Herodes Agrippa I

Herodes Agrippa I was de kleinzoon van Herodes en heerste over Judea en Samaria. Hij was een bondgenoot van keizer Claudius en was verantwoordelijk voor de executie van Jacobus de oudere en de arrestatie van Petrus. Hij werd vergiftigd door keizer Nero in 44 n.Chr.

5. Herodes van Chalkis

Herodes van Chalkis was de broer van Herodes Agrippa I en heerste over Chalkis en Abilene. Hij was een vreedzame heerser die bekend stond om zijn steun aan de Joodse religie en cultuur.

6. Herodes Agrippa II

Herodes Agrippa II was de zoon van Herodes Agrippa I en heerste over Batanea, Trachonitis en Auranitis. Hij was een bondgenoot van de Romeinen en was betrokken bij het proces van Paulus. Hij bouwde de stad Caesarea Maritima en liet vele monumentale bouwwerken achter.

7. Salomé

Salomé was de dochter van Herodes en was bekend om haar schoonheid en dansvaardigheden. Ze was betrokken bij de executie van Johannes de Doper en was een bondgenoot van Herodes Antipas.

Nalatenschap van Herodes

Herodes wordt herinnerd als een efficiënte heerser en een ambitieuze bouwer. Zijn nalatenschap omvat vele monumentale bouwwerken en een netwerk van wegen en aquaducten. Zijn heerschappij was echter ook bekend om zijn tyrannieke karakter en zijn onderdrukking van de Joodse religie en cultuur.

FAQs

1. Wat is de betekenis van het woord Herodes?
– Herodes betekent “heldhaftige” in het Grieks.

2. Wie was Herodes de Grote?
– Herodes de Grote was een Joodse koning die regeerde over Judea vanaf 37 v.Chr. tot 4 v.Chr. Hij was een Romeinse vazalkoning die bekend stond om zijn tyrannieke heerschappij en zijn vele bouwprojecten.

3. Hoeveel vrouwen had Herodes?
– Herodes had tien vrouwen.

4. Wat is de Herodion?
– De Herodion is een fort gebouwd door Herodes de Grote in de buurt van Bethlehem. Het diende als zijn zomerpaleis en begraafplaats.

5. Wat is Masada?
– Masada is een fort op een bergtop in de buurt van de Dode Zee. Het werd gebouwd door Herodes de Grote en diende als een toevluchtsoord voor Joodse rebellen tijdens de opstand van 66-73.