Handelingen 11 ©

Handelingen 11 © – Wat vertelt dit hoofdstuk ons?

Bijbellezers weten dat Handelingen een belangrijk boek is in het Nieuwe Testament en dat het een overzicht biedt van de vroege kerkgeschiedenis. In Handelingen 11 lezen we over de bekering van de heidenen en de groei van de kerk in Antiochië. Het hoofdstuk begint met Petrus die zijn ervaringen deelt over zijn ontmoeting met Cornelius, een Romeinse legerofficier die God aan het zoeken was. Petrus vertelt over zijn visioen waarin God hem duidelijk maakte dat hij alles en iedereen heilig moest verklaren. Dit was een belangrijk moment omdat het betekende dat het Evangelie niet alleen voor de Joden was, maar ook voor de heidenen.

De bekering van de heidenen

Na zijn visioen ging Petrus naar Cornelius en verkondigde hij het Evangelie aan hem en zijn huisgenoten. Terwijl hij aan het spreken was, viel de Heilige Geest op hen en begonnen ze in tongen te spreken. Dit was een teken voor Petrus dat God de heidenen had geaccepteerd en dat ze gedoopt konden worden. Petrus keerde terug naar Jeruzalem en de apostelen en de andere Joden waren verbaasd en verheugd over het nieuws. Ze begrepen nu dat het Evangelie voor iedereen was en dat God geen onderscheid maakte tussen Joden en heidenen.

De groei van de kerk in Antiochië

Nadat Petrus terugkeerde naar Jeruzalem, verspreidden sommige gelovigen zich naar Antiochië en begonnen daar het Evangelie te prediken. Het aantal gelovigen groeide snel en de kerk in Antiochië werd een belangrijk centrum van het christendom. Barnabas, een van de apostelen, ging naar Antiochië om te zien wat er aan de hand was en hij was verheugd over wat hij zag. Hij besloot Paulus te zoeken, die op dat moment in Tarsus was, en hem naar Antiochië te brengen om te helpen bij het werk. Paulus en Barnabas werkten samen in Antiochië en ze onderwezen de mensen in het Evangelie.

De naam “christenen”

In Handelingen 11:26 lezen we dat de volgelingen van Jezus voor het eerst “christenen” werden genoemd in Antiochië. Dit was een belangrijk moment omdat het de eerste keer was dat de volgelingen van Jezus een specifieke naam kregen. Het woord “christen” komt van het Griekse woord “christos”, wat “gezalfde” betekent. Het was een titel die werd gegeven aan Jezus en later ook aan zijn volgelingen.

De conclusie

Handelingen 11 laat zien hoe de heidenen werden geaccepteerd in de kerk en hoe de naam “christenen” ontstond. Het hoofdstuk laat ook zien hoe de kerk groeide en hoe Paulus en Barnabas samenwerkten om het Evangelie te verspreiden. Het is een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het christendom en laat zien hoe God werkt in de wereld.

FAQs
1. Wat betekent “gezalfde”?

“Gezalfde” is de betekenis van het Griekse woord “christos”, wat de oorsprong is van de naam “Christen”. Het was een titel die werd gegeven aan Jezus en later ook aan zijn volgelingen.

2. Waarom was de naam “christenen” belangrijk?

De naam “christenen” was belangrijk omdat het de eerste keer was dat de volgelingen van Jezus een specifieke naam kregen. Het gaf hen een identiteit en maakte het gemakkelijker om te spreken over de volgelingen van Jezus als een groep.

3. Waarom was de bekering van de heidenen belangrijk?

De bekering van de heidenen was belangrijk omdat het betekende dat het Evangelie niet alleen voor de Joden was, maar ook voor de heidenen. Dit opende de deur voor de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld.

4. Waarom was Antiochië belangrijk?

Antiochië was belangrijk omdat het een belangrijk centrum van het christendom werd. Het was een belangrijke stad in het Romeinse rijk en had een grote joodse en heidense bevolking. De kerk in Antiochië was een belangrijk centrum voor de verspreiding van het Evangelie.

5. Wat is het belang van Handelingen 11?

Handelingen 11 is belangrijk omdat het laat zien hoe de heidenen werden geaccepteerd in de kerk en hoe de naam “christenen” ontstond. Het hoofdstuk laat ook zien hoe de kerk groeide en hoe Paulus en Barnabas samenwerkten om het Evangelie te verspreiden. Het is een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het christendom en laat zien hoe God werkt in de wereld.