Farizeeër | Definitie

Farizeeër | Definitie : Een Uitgebreide Beschrijving

Inleiding

De Farizeeën waren de leiders van de Joodse gemeenschap in de tijd van Jezus Christus. Ze stonden bekend om hun strikte naleving van de wetten van Mozes en hun verzet tegen Romeinse overheersing. In dit artikel zullen we de definitie van een Farizeeër bespreken, hun geschiedenis, wat ze geloofden en hoe ze werden gezien door anderen.

De Definitie Van Een Farizeeër

Een Farizeeër was een Joodse leider die de wetten van Mozes strikt naleefde en zich bezighield met theologische discussies. Ze beschouwden zichzelf als de behoeders van de Joodse wet en tradities en waren zeer respectabel in hun gemeenschap. De Farizeeën waren ook bekend om hun afkeer van heidense invloeden en hun verzet tegen de Romeinse overheersing.

Geschiedenis Van De Farizeeën

De Farizeeën ontstonden als een groep van geleerden tijdens de periode van de Tweede Tempel in Jeruzalem. Ze stelden zichzelf ten doel om de wetten van Mozes te interpreteren en hierover te discussiëren. Ze werden gezien als de ‘volksleiders’ en hadden veel invloed op de Joodse gemeenschap. Na de vernietiging van de Tweede Tempel in 70 na Christus, verdween de groep als zodanig.

Wat De Farizeeën Geloofden

De Farizeeën geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel, de opstanding van de doden en het bestaan van engelen. Ze geloofden dat de mens het vermogen had om te kiezen tussen goed en kwaad en dat God de wereld zou beoordelen op basis van deze keuzes. Ze geloofden ook in een toekomstige Messias die zou komen om de Joden te bevrijden van de Romeinse overheersing.

Hoe De Farizeeën Werden Gezien Door Anderen

Hoewel de Farizeeën in hun eigen gemeenschap zeer respectabel waren, werden ze vaak bekritiseerd door Jezus Christus en zijn volgelingen. Jezus bekritiseerde de Farizeeën voor hun hypocrisie en hun nadruk op uiterlijke schijn in plaats van innerlijke zuiverheid. Andere Joden zagen de Farizeeën als elitair en arrogant vanwege hun nadruk op het naleven van de wetten van Mozes.

FAQs

Wat is het verschil tussen Farizeeën en Sadduceeën?

De Farizeeën en Sadduceeën waren beide groepen van Joodse leiders tijdens de Tweede Tempel-periode. Het belangrijkste verschil tussen hen was hun geloofsovertuiging. De Farizeeën geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel, de opstanding van de doden en het bestaan van engelen. De Sadduceeën daarentegen geloofden hier niet in.

Hoe interpreteerden de Farizeeën de wetten van Mozes?

De Farizeeën geloofden dat de wetten van Mozes niet alleen letterlijk moesten worden opgevolgd, maar ook moesten worden geïnterpreteerd en toegepast op verschillende situaties. Ze voerden hierover theologische discussies en argumenteerden over de juiste interpretatie van de wetten.

Wat is de betekenis van het woord ‘Farizeeër’?

Het woord ‘Farizeeër’ komt van het Hebreeuwse woord ‘perushim’, wat ‘afgezonderden’ betekent. Dit verwijst naar het idee dat de Farizeeën zichzelf zagen als afgescheiden van de rest van de gemeenschap vanwege hun strikte naleving van de wetten van Mozes.

Hoe werd Jezus Christus gezien door de Farizeeën?

De Farizeeën zagen Jezus Christus als een bedreiging voor hun gezag en invloed in de Joodse gemeenschap. Ze bekritiseerden hem vaak voor zijn openlijke discussies over de wetten van Mozes en zijn volgelingen.

Wat is de relatie tussen de Farizeeën en de Talmoed?

De Talmoed is een verzameling van Joodse wetten en tradities die zijn ontstaan ​​uit de discussies van de Farizeeën tijdens de Tweede Tempel-periode. De Talmoed bevat commentaar en interpretaties van de wetten van Mozes en is een belangrijke bron van kennis voor Joodse geleerden en rabbijnen.

Conclusie

In dit artikel hebben we de definitie van een Farizeeër besproken, hun geschiedenis, wat ze geloofden en hoe ze werden gezien door anderen. Hoewel de Farizeeën in hun eigen gemeenschap zeer respectabel waren, werden ze vaak bekritiseerd door anderen vanwege hun nadruk op uiterlijke schijn en hun hypocrisie. Desalniettemin hebben hun ideeën en discussies een belangrijke invloed gehad op de Joodse tradities en wetten.