Ezechiël 37 ©

Ezechiël 37 ©: Het Visioen Van De Droge Beenderen

Het boek Ezechiël is een van de belangrijkste boeken in de Bijbel en het visioen van de droge beenderen is een van de meest opmerkelijke passages in dit boek. Het visioen van de droge beenderen is te vinden in Ezechiël 37 © en het beschrijft de opstanding van het volk Israël uit de dood.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het verhaal van Ezechiël 37 © en de betekenis ervan ontrafelen. We zullen ook kijken naar de historische en culturele context van het boek Ezechiël en hoe het visioen van de droge beenderen past in de bredere theologische thema’s van de Bijbel.

De Geschiedenis Van Het Boek Ezechiël

Om het visioen van de droge beenderen te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de geschiedenis van het boek Ezechiël. Het boek is geschreven door de profeet Ezechiël, die in ballingschap was in Babylon tijdens de 6e eeuw voor Christus. Het boek is geschreven in Hebreeuws en is verdeeld in drie delen: de roeping van Ezechiël (hoofdstuk 1-3), de profetieën over het oordeel van Israël en de omliggende naties (hoofdstuk 4-32) en de profetieën over de toekomstige glorie van Israël (hoofdstuk 33-48).

Het boek Ezechiël is geschreven tijdens een periode van grote onrust en verandering in de geschiedenis van Israël. Het volk was in ballingschap gebracht naar Babylon en hun tempel was verwoest. Ezechiël werd geroepen om het volk te waarschuwen voor hun zonden en om hen hoop te geven voor de toekomst.

Het Visioen Van De Droge Beenderen

Het visioen van de droge beenderen is een van de meest indrukwekkende passages in het boek Ezechiël. Het visioen begint met Ezechiël die door de Geest van de Heer wordt meegenomen naar een vallei vol met beenderen. De beenderen zijn volledig uitgedroogd en er is geen leven meer in te vinden.

De Heer vraagt aan Ezechiël: “Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen?” Ezechiël antwoordt: “Heer, mijn God, U weet het.” De Heer vertelt Ezechiël vervolgens om tegen de beenderen te profeteren en te zeggen: “Droge beenderen, luister naar het woord van de Heer! Dit zegt de Heer: Ik ga jullie weer tot leven wekken. Ik ga jullie weer beenderen geven, vlees op jullie leggen en jullie met huid bedekken. Ik ga jullie weer tot leven wekken.”

Ezechiël profeteert zoals de Heer hem heeft opgedragen en de beenderen beginnen te bewegen. Ze komen bij elkaar en vormen complete skeletten. Vervolgens bedekt de Heer de skeletten met vlees, huid en haar en blaast Hij de adem des levens in hen. De beenderen komen tot leven en vormen een groot leger.

Betekenis Van Het Visioen

Het visioen van de droge beenderen heeft verschillende betekenissen en interpretaties. Enerzijds kan het worden gezien als een teken van Gods macht en glorie. Het laat zien dat de Heer de macht heeft om zelfs de doden tot leven te wekken en dat Hij het volk Israël zal herstellen.

Anderzijds kan het visioen ook worden gezien als een teken van de geestelijke dood van Israël. De droge beenderen staan symbool voor het volk Israël dat geestelijk dood is en dat alleen door Gods genade tot leven kan worden gewekt.

Het visioen kan ook worden gezien als een teken van hoop voor het volk Israël. Het laat zien dat zelfs als het volk Israël geestelijk dood is, er nog steeds hoop is op herstel en herstel.

FAQs

1. Wie schreef het boek Ezechiël?

Het boek Ezechiël is geschreven door de profeet Ezechiël.

2. Wat is de betekenis van het visioen van de droge beenderen?

Het visioen van de droge beenderen kan worden gezien als een teken van Gods macht en glorie, als een teken van de geestelijke dood van Israël en als een teken van hoop voor het volk Israël.

3. Wat was de historische context van het boek Ezechiël?

Het boek Ezechiël is geschreven tijdens een periode van grote onrust en verandering in de geschiedenis van Israël. Het volk was in ballingschap gebracht naar Babylon en hun tempel was verwoest.

4. Wat zijn de belangrijkste thema’s in het boek Ezechiël?

De belangrijkste thema’s in het boek Ezechiël zijn de zonde van Israël, de oordeelsprofetieën, de toekomstige glorie van Israël en de macht en glorie van God.

5. Wat is de betekenis van de naam Ezechiël?

De naam Ezechiël betekent “God zal versterken” of “God zal kracht geven”.