Ezechiël 36 ©

Ezechiël 36 ©: Een Diepe Duik In Het Bijbelboek Ezechiël

Als we het hebben over het bijbelboek Ezechiël, dan hebben we het over een van de meest fascinerende en complexe boeken in het Oude Testament. Dit boek bevat een schat aan informatie en inzichten die ons kunnen helpen om de diepere betekenis van de Schrift te begrijpen. In dit artikel gaan we een diepe duik nemen in Ezechiël 36 © en ontdekken wat dit hoofdstuk ons te bieden heeft.

De Inleiding Van Ezechiël 36

Ezechiël 36 begint met een profetie van de Heer aan Ezechiël. Het is een profetie over het land van Israël en de naties die haar aanvallen. De Heer zegt tegen Ezechiël dat Hij zal ingrijpen en het land zal herstellen en vernieuwen. Hij belooft dat Hij het land vruchtbaar zal maken en dat het volk van Israël zal terugkeren naar hun land.

De Profetie Van De Herstelde Natie

De profetie in Ezechiël 36 gaat verder met de belofte van een herstelde natie. De Heer zegt dat Hij het volk van Israël zal reinigen van alle onreinheid en hen zal bevrijden van de macht van de zonde. Hij belooft dat Hij hen zal geven een nieuw hart en een nieuwe geest, en dat Hij Zijn Geest in hen zal uitstorten.

De Heer belooft ook dat Hij het land van Israël zal herstellen en vernieuwen. Hij belooft dat Hij het land zal bevolken met mensen en dieren, en dat het land vruchtbaar zal zijn. Hij belooft ook dat Hij het land zal beschermen tegen de aanvallen van de naties.

De Belofte Van De Nieuwe Tempel

Ezechiël 36 gaat verder met de belofte van de nieuwe tempel. De Heer zegt dat Hij een nieuw heiligdom zal bouwen in Israël, een plaats waar Hij kan wonen onder Zijn volk. Hij zegt dat de tempel zal worden gebouwd op de berg Sion, en dat het zal worden omringd door een muur van vuur.

De Heer belooft ook dat de priesters van Israël de tempel zullen bedienen en dat het volk van Israël zal komen om Hem te aanbidden. Hij zegt dat de tempel zal worden gevuld met Zijn heerlijkheid, en dat het zal dienen als een teken van Zijn aanwezigheid onder Zijn volk.

De Belofte Van Een Nieuw Verbond

Ezechiël 36 eindigt met de belofte van een nieuw verbond. De Heer zegt dat Hij een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël, een verbond van vrede en overvloed. Hij belooft dat Hij hun God zal zijn en dat zij Zijn volk zullen zijn. Hij zegt dat Hij hen zal bevrijden van hun zonden en dat Hij hen zal zegenen met Zijn Geest.

De Heer belooft ook dat Hij het land van Israël zal herstellen en dat het zal dienen als een teken van Zijn aanwezigheid onder Zijn volk. Hij zegt dat Hij het volk van Israël zal zegenen met overvloed en dat zij zullen bloeien als een vruchtbare boom.

FAQs

1. Wat is de betekenis van Ezechiël 36?
Ezechiël 36 is een profetie over het herstel van het land van Israël en de vernieuwing van het volk van Israël. Het is ook een profetie over de nieuwe tempel en het nieuwe verbond tussen God en Zijn volk.

2. Wat is de boodschap van Ezechiël 36?
De boodschap van Ezechiël 36 is dat de Heer zal ingrijpen en het land van Israël zal herstellen en vernieuwen. Hij belooft ook dat Hij Zijn Geest zal uitstorten over Zijn volk en dat zij een nieuw hart en een nieuwe geest zullen ontvangen.

3. Wat is de betekenis van de nieuwe tempel in Ezechiël 36?
De nieuwe tempel in Ezechiël 36 symboliseert de aanwezigheid van God onder Zijn volk. Het is een teken van Zijn heerlijkheid en Zijn zegen over Zijn volk.

4. Wat is het nieuwe verbond in Ezechiël 36?
Het nieuwe verbond in Ezechiël 36 is een verbond van vrede en overvloed tussen God en Zijn volk. Het belooft dat God hun God zal zijn en dat zij Zijn volk zullen zijn. Het belooft ook dat God hen zal bevrijden van hun zonden en dat Hij hen zal zegenen met Zijn Geest.

5. Waarom is Ezechiël 36 belangrijk?
Ezechiël 36 is belangrijk omdat het ons een diepere kijk geeft in de betekenis van de Schrift en de beloften van God aan Zijn volk. Het laat ons zien dat God altijd trouw is aan Zijn woord en dat Hij altijd ingrijpt om Zijn volk te redden en te zegenen.