Exodus 7 ©

Exodus 7 ©: De Bijbelse Plagen van Egypte

In de Bijbel zijn er vele verhalen die tot op de dag van vandaag nog steeds worden verteld. Eén van deze verhalen is het verhaal van de Exodus, waarin Mozes het Joodse volk leidt uit Egypte. Een belangrijk onderdeel van dit verhaal zijn de plagen die God over Egypte bracht. In dit artikel zullen we dieper ingaan op Exodus 7 en de plagen die hierin beschreven worden.

Het Verhaal van de Exodus

De Exodus is het verhaal van de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. Het begint met de geboorte van Mozes, die door de dochter van de farao wordt gevonden en opgevoed als haar eigen zoon. Wanneer Mozes volwassen is, ziet hij hoe zijn volk wordt onderdrukt door de Egyptenaren en besluit hij om hen te bevrijden.

God spreekt tot Mozes en vraagt hem om naar de farao te gaan en te eisen dat hij het Joodse volk laat gaan. De farao weigert echter en God brengt tien plagen over Egypte om de farao te dwingen het volk te laten gaan. Exodus 7 beschrijft de eerste twee plagen.

De Eerste Twee Plagen

De eerste plaag is de verandering van het water in de Nijl in bloed. Dit maakt het water ondrinkbaar en doodt de vissen. De Egyptenaren waren afhankelijk van de Nijl voor water en voedsel, dus dit was een grote ramp. De farao roept zijn tovenaars en zij doen hetzelfde met het water in de bekkens, maar het probleem blijft bestaan.

De tweede plaag is die van de kikkers. God brengt een enorme hoeveelheid kikkers over Egypte en zij komen overal tevoorschijn, zelfs in de bedden van de Egyptenaren. De farao smeekt Mozes om de plaag te stoppen en belooft het volk te laten gaan, maar wanneer de plaag stopt, verandert hij van gedachten en houdt hij het volk vast.

De Betekenis van de Plagen

De plagen hebben een diepere betekenis dan alleen maar het straffen van de farao en de Egyptenaren. Ze vertegenwoordigen de macht van God en zijn bereidheid om zijn volk te beschermen en te bevrijden. De plagen laten ook zien hoe klein en machteloos de Egyptenaren zijn in vergelijking met God. Ze moeten erkennen dat alleen God de ware macht heeft.

De plagen hebben ook een symbolische betekenis. De eerste plaag, de verandering van het water in bloed, kan worden gezien als een symbool van de dood en de tweede plaag, die van de kikkers, kan worden gezien als een symbool van de overvloed en de vruchtbaarheid. Deze symboliek laat zien dat God de macht heeft over leven en dood, over overvloed en schaarste.

FAQs

1. Waarom bracht God plagen over Egypte?

God bracht de plagen over Egypte om de farao te dwingen het Joodse volk te laten gaan. Hij wilde laten zien dat alleen hij de ware macht heeft en dat de farao en de Egyptenaren machteloos zijn tegenover zijn wil.

2. Waarom waren de plagen zo wreed?

De plagen waren geen wreedheid van God, maar eerder een teken van zijn macht en bereidheid om zijn volk te beschermen. Ze waren ook symbolisch en vertegenwoordigden de macht van God over leven en dood.

3. Waarom veranderde de farao van gedachten na elke plaag?

De farao was bang voor de macht van God, maar hij wilde het volk niet laten gaan omdat het voor hem een belangrijke bron van arbeid en rijkdom was. Hij hoopte dat de plagen zouden stoppen en dat hij zijn macht over het volk kon behouden.

4. Welke les kunnen we leren uit de plagen?

De plagen laten zien dat alleen God de ware macht heeft en dat we afhankelijk zijn van hem voor ons leven en onze voorspoed. Ze herinneren ons eraan dat we moeten gehoorzamen aan zijn wil en dat we ons moeten afkeren van de zonde.

5. Wat is het belang van het verhaal van de Exodus vandaag de dag?

Het verhaal van de Exodus herinnert ons eraan dat God altijd bereid is om ons te bevrijden van onze slavernij en ons te leiden naar vrijheid en voorspoed. Het herinnert ons ook aan onze verantwoordelijkheid om te gehoorzamen aan zijn wil en ons af te keren van de zonde.

Conclusie

Exodus 7 beschrijft de eerste twee plagen die God over Egypte bracht om de farao te dwingen het Joodse volk te laten gaan. Deze plagen hebben een diepere betekenis en symboliek die ons eraan herinneren dat alleen God de ware macht heeft en dat we afhankelijk zijn van hem voor ons leven en onze voorspoed. Het verhaal van de Exodus blijft tot op de dag van vandaag een belangrijk verhaal dat ons inspireert om te gehoorzamen aan Gods wil en ons af te keren van de zonde.