Exodus 7: The Plagues of Egypt

Het boek Exodus in de bijbel vertelt ons over de geschiedenis van het volk Israël en hun bevrijding uit Egypte. Exodus 7 is het begin van het verhaal over de tien plagen die Egypte hebben getroffen. Deze plagen waren de straf van God over Egypte voor het niet bevrijden van het volk Israël. In dit artikel gaan we dieper in op Exodus 7 en bekijken we de plagen die Egypte hebben getroffen.

Inleiding

Exodus 7 begint met God die Mozes opdraagt om naar de farao te gaan en hem te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Maar de farao weigert te luisteren en houdt het volk gevangen. Dit is wanneer de plagen beginnen.

Plaag 1: Water in bloed veranderd

De eerste plaag was dat alle water in Egypte in bloed veranderde. Dit betekende dat de Nijl, waar de Egyptenaren afhankelijk van waren voor hun drinkwater en irrigatie, ondrinkbaar was geworden. De farao was niet onder de indruk en weigerde nog steeds om het volk Israël te laten gaan.

Plaag 2: Kikkers

De tweede plaag was dat kikkers het hele land overspoelden. Ze kwamen uit de Nijl en waren overal te vinden, in huizen, op straat en zelfs in bedden. De farao vroeg Mozes om de plaag te stoppen en beloofde het volk Israël te laten gaan als het zou stoppen. Maar toen de plaag voorbij was, verhardde hij opnieuw zijn hart en hield hij het volk gevangen.

Plaag 3: Steekmuggen

De derde plaag was dat steekmuggen het hele land overspoelden. Ze waren overal te vinden en prikten zowel mensen als dieren. De farao vroeg opnieuw om de plaag te stoppen en beloofde het volk Israël te laten gaan. Maar toen de plaag voorbij was, verhardde hij opnieuw zijn hart.

Plaag 4: Steekvliegen

De vierde plaag was dat steekvliegen het land overspoelden. Ze waren overal te vinden en vielen mensen en dieren lastig. Maar opnieuw verhardde de farao zijn hart en weigerde hij het volk Israël te laten gaan.

Plaag 5: Veepest

De vijfde plaag was dat al het vee in Egypte stierf aan een besmettelijke ziekte. Dit betekende dat de Egyptenaren hun belangrijkste bron van voedsel en arbeid verloren. Maar de farao weigerde nog steeds om het volk Israël te laten gaan.

Plaag 6: Zweren

De zesde plaag was dat alle Egyptenaren getroffen werden door zweren. Dit was een pijnlijke en besmettelijke ziekte die iedereen trof, van de farao tot de gewone mensen. Maar de farao weigerde nog steeds om het volk Israël te laten gaan.

Plaag 7: Hagel

De zevende plaag was dat er een hevige hagelbui neerkwam op Egypte. De hagel vernietigde de oogst en beschadigde huizen en gebouwen. Maar nog steeds weigerde de farao om het volk Israël te laten gaan.

Plaag 8: Sprinkhanen

De achtste plaag was dat er een zwerm sprinkhanen het land overspoelde. Ze aten alle gewassen op en vernietigden zo de voedselvoorraad van Egypte. Maar de farao weigerde nog steeds om het volk Israël te laten gaan.

Plaag 9: Duisternis

De negende plaag was dat er drie dagen lang een dikke duisternis over Egypte viel. Niemand kon iets zien en dit veroorzaakte een enorme angst onder de Egyptenaren. Maar de farao weigerde nog steeds om het volk Israël te laten gaan.

Plaag 10: De dood van de eerstgeborenen

De tiende en laatste plaag was de dood van de eerstgeborenen. God vertelde Mozes dat hij de Israëlieten moest vertellen om een lam te slachten en het bloed boven hun deuren te smeren. Als de engel van de dood langskwam, zou hij voorbijgaan aan de huizen waar het bloed boven de deur was gesmeerd. Maar in Egypte stierven alle eerstgeborenen, van de farao tot de gewone mensen. Dit was de laatste plaag en de farao liet het volk Israël eindelijk gaan.

Conclusie

De plagen die Egypte hebben getroffen waren een straf van God over Egypte voor het niet bevrijden van het volk Israël. De farao weigerde keer op keer om het volk Israël te laten gaan en dit resulteerde in tien plagen die het land verwoestten. Uiteindelijk liet de farao het volk Israël gaan na de dood van de eerstgeborenen. Deze gebeurtenissen hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het volk Israël en hebben laten zien dat God machtig is en opkomt voor zijn volk.

FAQs

1. Wat was de eerste plaag die Egypte trof?
– De eerste plaag was dat alle water in Egypte in bloed veranderde.

2. Hoe reageerde de farao op de plagen?
– De farao weigerde keer op keer om het volk Israël te laten gaan, zelfs na de tien plagen.

3. Wat was de laatste plaag?
– De laatste plaag was de dood van de eerstgeborenen.

4. Wat was de reactie van de farao op de negende plaag?
– De farao weigerde nog steeds om het volk Israël te laten gaan, zelfs na drie dagen van dikke duisternis.

5. Wat was de reden voor de plagen?
– De plagen waren een straf van God over Egypte voor het niet bevrijden van het volk Israël.