Deuteronomium 14 ©

Deuteronomium 14 ©: Alles Wat Je Moet Weten

Deuteronomium 14 © is een belangrijk hoofdstuk in de Bijbel, dat de regels beschrijft voor het kiezen van voedsel en het geven van tienden aan de Heer. In dit artikel zullen we elk vers van Deuteronomium 14 © bespreken en de betekenis ervan uitleggen. We zullen ook enkele veelgestelde vragen beantwoorden om u te helpen begrijpen wat dit hoofdstuk te bieden heeft.

Vers 1: Jullie zijn kinderen van de Heer, jullie God

Dit vers herinnert ons eraan dat we kinderen van God zijn en dat we ons moeten gedragen als zodanig. We moeten ons onthouden van onrein voedsel en ons richten op het eten van wat God ons heeft gegeven.

Vers 2-3: Verboden dieren

In deze verzen worden de dieren opgesomd die we niet mogen eten. Dit omvat dieren zoals kameleons, hazen en varkens, evenals vissen zonder schubben en schaaldieren. Deze dieren worden als onrein beschouwd en moeten worden vermeden.

Vers 4: Schapen en geiten

Schapen en geiten zijn toegestaan om te worden gegeten, maar alleen als ze zijn geslacht op de juiste manier en als tienden worden gegeven aan de Heer.

Vers 5: Runderen

Runderen zijn toegestaan om te worden gegeten, maar alleen als ze zijn geslacht op de juiste manier en als tienden worden gegeven aan de Heer.

Vers 6: Gevogelte

Gevogelte is toegestaan om te worden gegeten, maar alleen als het van rein vogels afkomstig is. Onrein gevogelte, zoals kraaien en uilen, mag niet worden gegeten.

Vers 7: Andere vogels

In deze verzen worden andere vogels opgesomd die als onrein worden beschouwd en niet mogen worden gegeten.

Vers 8-9: Watertieren

Watertieren, zoals vissen en schaaldieren, zijn toegestaan om te worden gegeten, maar alleen als ze schubben en vinnen hebben. Onreine watertieren, zoals kreeften en garnalen, mogen niet worden gegeten.

Vers 10-11: Tienden

In deze verzen wordt uitgelegd dat we tienden moeten geven aan de Heer van alles wat we oogsten, inclusief voedsel en vee.

Vers 12-18: Feesten

Deze verzen beschrijven de feesten die de Israëlieten moesten vieren en hoe ze moesten worden gevierd.

Vers 19-20: Eerstelingen

De eerstelingen van de kudde en de oogst moeten aan de Heer worden gegeven als een offer.

Vers 21-22: Dieren die niet mogen worden gegeten

In deze verzen worden dieren opgesomd die niet mogen worden gegeten, zelfs als ze geslacht zijn volgens de juiste regels.

Vers 23-26: Tienden van het land

In deze verzen wordt uitgelegd hoe de Israëlieten tienden van het land moesten geven aan de Heer en wat ze moesten doen als ze te ver weg waren om dit te doen.

Vers 27-29: Tienden van het vee

In deze verzen wordt uitgelegd hoe de Israëlieten tienden van hun vee moesten geven aan de Heer en wat ze moesten doen als ze geen vee hadden.

Conclusie

Deuteronomium 14 © is een belangrijk hoofdstuk in de Bijbel dat ons leert over de juiste manier van voedselkeuze en het geven van tienden aan de Heer. Het herinnert ons eraan dat we kinderen van God zijn en dat we ons moeten gedragen als zodanig. Door de regels van Deuteronomium 14 © te volgen, kunnen we ons richten op het eten van wat God ons heeft gegeven en ons leven op de juiste manier leiden.

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de regels voor het kiezen van voedsel in Deuteronomium 14 ©?

Deuteronomium 14 © legt uit welke dieren wel en niet mogen worden gegeten, inclusief onreine dieren zoals varkens en schaaldieren.

2. Wat zijn de regels voor het geven van tienden in Deuteronomium 14 ©?

Deuteronomium 14 © vereist dat we tienden geven van alles wat we oogsten, inclusief voedsel en vee.

3. Hoe moeten we ons gedragen als kinderen van God?

Als kinderen van God moeten we ons gedragen op een manier die in lijn is met de regels die Hij ons heeft gegeven. We moeten ons richten op het eten van wat Hij ons heeft gegeven en ons leven leiden op een manier die Hem behaagt.

4. Waarom moeten we tienden geven aan de Heer?

We moeten tienden geven aan de Heer als een offer van dankbaarheid voor alles wat Hij ons heeft gegeven. Het is ook een manier om ons vertrouwen in Hem uit te drukken en Hem te eren.

5. Wat gebeurt er als we de regels van Deuteronomium 14 © niet volgen?

Als we de regels van Deuteronomium 14 © niet volgen, kunnen we onrein voedsel eten en ons leven leiden op een manier die niet in lijn is met Gods wil. Dit kan leiden tot straf van God en kan ons afhouden van Zijn plan voor ons leven.