Cherubs in de Bijbel

Cherubs in de Bijbel

Als we denken aan engelen, denken we vaak aan gevleugelde wezens met halo’s en witte gewaden. Maar de Bijbel beschrijft engelen op verschillende manieren, waaronder als cherubs. In deze long form artikel bespreken we de rol van cherubs in de Bijbel en wat ze ons kunnen leren over God en zijn plan voor ons.

Wat zijn cherubs?

Cherubs zijn een soort engelen die in de Bijbel worden beschreven als wezens met vier gezichten, vier vleugels en de voeten van een kalf. Ze worden vaak afgebeeld als bewakers van de troon van God en als beschermers van heilige plaatsen. In de Hebreeuwse Bijbel worden cherubs vaak genoemd in verband met de Ark des Verbonds en de tabernakel.

De rol van cherubs in de Bijbel

In de Bijbel hebben cherubs verschillende rollen gespeeld. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. Bewakers van de troon van God
In Ezechiël 10:1-22 worden cherubs beschreven als de bewakers van de troon van God. Ze worden beschreven als wezens met vier gezichten, vier vleugels en de voeten van een kalf. Ze staan naast de troon van God en dienen als zijn bewakers en beschermers.

2. Beschermers van heilige plaatsen
In Genesis 3:24 worden cherubs beschreven als de bewakers van de boom des levens. Na de zondeval werden Adam en Eva uit de tuin van Eden verdreven en werden cherubs neergezet om te voorkomen dat iemand toegang zou krijgen tot de boom des levens.

3. Decoratie
In Ezechiël 41:18-20 worden cherubs beschreven als decoratie in de tempel van Salomo. Ze waren in hout gesneden en dienden als versiering op de muren van de tempel.

Wat leren cherubs ons over God?

Cherubs leren ons verschillende dingen over God. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. God is heilig
In de Bijbel worden cherubs vaak beschreven als bewakers van heilige plaatsen. Dit herinnert ons eraan dat God heilig is en dat we hem met respect en eerbied moeten behandelen.

2. God is almachtig
Cherubs worden vaak beschreven als bewakers van de troon van God. Dit herinnert ons eraan dat God almachtig is en dat hij de controle heeft over alles wat er gebeurt.

3. God is barmhartig
In het verhaal van Adam en Eva worden cherubs neergezet om te voorkomen dat iemand toegang krijgt tot de boom des levens. Dit herinnert ons eraan dat God barmhartig is en dat hij ons beschermt tegen dingen die ons kwaad kunnen doen.

FAQs

1. Zijn cherubs hetzelfde als engelen?
Ja, cherubs zijn een soort engelen die in de Bijbel worden beschreven.

2. Waarom worden cherubs vaak afgebeeld met vier gezichten?
De Bijbel beschrijft cherubs als wezens met vier gezichten, elk met een ander gezicht (mens, leeuw, os, adelaar). Dit symboliseert de kracht en het bereik van de engelen.

3. Wat is de betekenis van de voeten van een kalf bij cherubs?
De voeten van een kalf symboliseren kracht en stabiliteit.

4. Waarom worden cherubs vaak afgebeeld als bewakers van heilige plaatsen?
Cherubs worden vaak afgebeeld als bewakers van heilige plaatsen omdat ze dienen als beschermers van God en zijn heilige plaatsen.

5. Hoe kunnen we leren van cherubs?
We kunnen leren van cherubs door te erkennen dat God heilig, almachtig en barmhartig is. We moeten hem met respect en eerbied behandelen en ons vertrouwen in hem stellen.

Conclusie

Cherubs spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Ze dienen als bewakers van de troon van God en als beschermers van heilige plaatsen. Door te begrijpen wat cherubs ons leren over God, kunnen we ons begrip van zijn heiligheid, almacht en barmhartigheid verdiepen. Laten we ons vertrouwen stellen in God en ons leven leiden in overeenstemming met zijn wil.