Van Abba tot Zondebok

Woensdag 16 oktober – 19.30 u. in HET BIJBELHUIS ZEVENKERKEN

Voorstelling van het boek Van Abba tot Zondebok: joodse achtergronden bij miskende Bijbelse begrippen. Halewijn, 2019. 

 

In Van Abba tot Zondebok. Bijbelse misverstanden opgehelderd vind je een verzameling bondige trefwoorden uit domeinen waar jodendom en christendom elkaar raken. Bij elk trefwoord staat een verklaring die de misvattingen verduidelijkt die vaak achter een begrip verborgen liggen, analyseert wat er werkelijk achtersteekt en perspectieven opent voor een nieuwe, respectvolle lezing.

De wordingsgeschiedenis van het boek is op zich al een krachtige getuigenis van een doorgedreven joods-christelijke toenadering. Geen enkele uitleg is door één auteur geschreven, maar gegroeid uit open overleg tussen op zijn minst telkens vijf personen. Bereid je als lezer maar voor op nieuwe en ongewone inzichten die de horizon van je kennis verbreden en uitnodigen tot verdere verkenning.

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.