Paulus' correspondentie met de stad Korinte

Leerhuis met Jean Bastiaens georganiseerd door CCV in het vicariaat Brussel

In dit Leerhuis willen we Paulus (her)ontdekken als een oorspronkelijk denker, als een bezielende en inspirerende kerkleider. We zullen heel de Eerste brief aan de Korintiërs doornemen, elke samenkomst een gedeelte. Die brief kent een complexe ontstaansgeschiedenis en is ten dele een antwoord van Paulus op concrete vragen uit de geloofsgemeenschap van toen. Tal van actuele thema's komen aan bod, zoals de betekenis van seksualiteit, huwelijk en celibaat, de vraag naar de diversiteit én eenheid binnen de gemeenschap, kwesties van (vrouwelijk) leiderschap en leven na de dood, enz.

Iedereen is van harte welkom, ook als u een beginneling bent – want Bijbels gesproken zijn we allemaal steeds opnieuw 'beginnelingen'!

Paulus, een fascinerende persoon

PaulusPaulus, apostel tegen wil en dank, is een fascinerende persoonlijkheid: een overtuigde Jood, vertrouwd met zijn traditie, geschoold als Farizese Schriftgeleerde, kosmopoliet, handelsreiziger, evenzeer thuis in de Hellenistische als in de Joodse cultuur van zijn dagen. 'Een man van twee werelden' – zoals exegeet Den Heyer hem omschreef.

Bovendien leefde hij in een zeer boeiende tijd: zowel in het Jodendom als in de Hellenistische leefwereld van toen waren er vitale denksporen en boeiende leefgemeenschappen. Een van die leefgemeenschappen is de (kleine) groep rond Jezus uit Nazaret, een groep die Paulus eerst uitermate verdacht vindt en zelfs vervolgt, maar waar hij zich daarna bij zal aansluiten. Dat roept in eerste instantie veel wantrouwen op: is die man wel te vertrouwen?

We kunnen ons het christendom niet voorstellen zonder de creatieve denker en doener die Paulus was. Hij heeft een onuitwisbare stempel gedrukt. In zijn correspondentie met de christelijke leefgemeenschappen die hij stichtte, leren we hem kennen en krijgen we ook een boeiende inkijk in de leefwereld van die eerste pluriforme Jezusgemeenschappen.

praktisch

Het leerhuis loopt over 9 namiddagen verspreid over het hele werkjaar 2019-2020: vrijdagen 13 september, 4 oktober, 8 november, 6 december, 17 januari, 7 februari; 6 maart, 8 mei en 12 juni, telkens van 14.15u. tot 16.15u. in Pastoraal Centrum van het vicariaat Brussel
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis.

Ze worden begeleid door door Jean Bastiaens. Hij is directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en van de Bijbeldienst van het Bisdom Brugge. De laatste jaren was hij ook vakexegeet Nieuwe Testament aan het Grootseminarie van Brugge.

Deelname:
20 euro voor de eerste jaarhelft (september-december) en 25 euro voor de tweede jaarhelft (januari-juni), te betalen bij de bijeenkomst van september en januari. In deze prijs is het studiemateriaal en de koffie inbegrepen.

Meer info en inschrijven: download de folder.

 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.