Leerhuis 'Van Abba tot Zondebok'

Bijbelse oefening in dialogeren (joods-christelijke dialoog)

In 2019 verscheen het boek Van Abba tot zondebok (Uitgeverij Halewijn). Daarin worden 57 Bijbelse woorden of begrippen behandeld die essentieel zijn voor het geloofsverstaan maar die vaak uitgelegd worden ten koste van het Jodendom. Gedurende drie lange jaren hebben Joden en christenen in Duitsland hier samen over gedebatteerd. Elk Bijbels woord wordt behandeld volgens een drieslag: probleemstelling (Wat loopt er hier fout?), analyse (Hoe moeten we dit woord in zijn juiste Bijbelse betekenis interpreteren?), perspectieven (Wat betekent dit nu voor onze catechese en verkondiging?).

In dit leerhuis zullen we tijdens elke samenkomst twee begrippen behandelen (analyse, verdieping, gesprek), zodat we in totaal 8 fundamentele Bijbelse begrippen behandeld zullen hebben vanuit het oogpunt van de joods-christelijke dialoog.

Data: woensdag 25 november, 2 december, 9 december, 16 december telkens van 14.30 uur tot 16.30 uur
 
Begeleiding: Jean Bastiaens.
 
Locatie: Bijbelhuis Zevenkerken
 
Bijdrage: 8 euro per namiddag of  25 euro voor de reeks van 4 (inclusief syllabus met de benodigde teksten).
 
 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.