Basiscursus Hebreeuws 2020-2021

Bijbelse taal, levende taal

Steeds meer ontdekt men hoe veelbetekenend de Bijbelse taal is en hoezeer vertalingen doorheen de tijd afbreuk hebben gedaan aan de rijkdom en veelzijdigheid van de Bijbelse tekst.

Je kunnen verdiepen in de oorspronkelijke tekst is dan ook voor velen een aantrekkelijke uitdaging. Deze tweejarige basiscursus start bij het begin: de letters van 'alef' tot 'tav' leren lezen en schrijven. De cursus mikt op het verwerven van voldoende grammaticakennis om nadien vlot te kunnen aansluiten bij een leesgroep 'Bijbelverhalen in het Hebreeuws'. Van meet af aan kan men al proeven van de rijke inhoud die in deze taal besloten ligt.

 

 • Voor wie geboeid is door het Woord van God in de Schrift en verlangt om via de openbaringstaal daar dieper in door te dringen.
 • Voor wie wil meestappen in de hedendaagse dialoog met het Jodendom: Jezus was een Jood!
 • Voor wie nog helemaal geen Hebreeuws kent (enige voorkennis is niet vereist) of voor wie van vooraf aan wil herbeginnen.

 

De cursus gaat maandelijks door op zaterdag van 9.30 u tot 16.00 u.

  • 26 september 2020
  • 17 oktober
  • 21 november
  • 12 december
  • 23 januari 2021
  • 27 februari 
  • 27 maart
  • 24 april

Op 17 oktober kan beslist worden om al dan niet verder deel te nemen aan het eerste jaar.

Bijdrage: 45 euro per lesdag, koffie en syllabus inbegrepen.

Info en inschrijven: zr. Godeliph Deruwe, godeliph@gmail.com, 0477 82 96 14

Download hier de flyer met de volledige info.

 

 

 

 

 

 

 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.