C-cyclus achtste zondag door het jaar

 ZONDAG 3 maart 2019

  • Eerste lezing: Wijsheid van Jezus Sirach 27, 4-7
  • Tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 54-58
  • Evangelielezing: Lucas 6, 39-45
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 

wijsheid van jezus sirach 27, 4-7

Eerste lezing uit het Wijsheid van Jezus Sirach

Als men de zeef schudt, blijft het kaf.
In het spreken ontdekt men het boze van de mens.
Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven,
en de mens door wat hij zegt in het gesprek.
Aan de vruchten van de boom herkent men de boomgaard,
en aan de woorden van de mens zijn gezindheid.
Prijs daarom geen mens voordat hij gesproken heeft,
want pas op grond daarvan kan men iemand beoordelen.

 

1 KORINTIËRS 15, 54-58

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed
en dit sterfelijke met onsterfelijkheid,
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan:
De dood is verslonden, de overwinning is behaald!
Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?
De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.
Maar God zij dank: Hij geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus.
Daarom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar,
aldoor druk bezig met het werk van de Heer;
u weet toch dat uw inspanning dankzij Hem niet vergeefs is.

 

LUCAS 6, 39-45

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
"Kan soms de ene blinde de andere leiden?
Vallen dan niet beiden in de kuil?
De leerling staat niet boven zijn meester;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen:
broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?
Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog,
dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.
Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
Een boom immers kent men aan zijn vruchten;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart;
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid;
want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.' 

PDF-bestand van deze lezingen

 

INGESPROKEN LEZINGEN

 

 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.