Vrouwen in het leven van Jezus en van Paulus

drie woensdagnamiddagen bij Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

 

Op woensdagen 13 , 20 en 27 maart 2019
telkens van 14.00u. tot 16.00u.
Vormingplus, Wandelweg 11 in Kortrijk

Begeleiding: Jean Bastiaens

 

Martha en Maria  VermeerHet goede nieuws dat Jezus van Nazaret bracht, had een grote aantrekkingskracht op verschillende groepen van mensen: slaven, soldaten, en heel zeker ook vrouwen.

In de samenleving van toen, Joods of Grieks, speelden vrouwen veelal een ondergeschikte rol. Ze werden bijvoorbeeld zelden toegelaten tot bestuursambten.
Jezus doorbreekt de gangbare rolpatronen en biedt vrouwen een nieuw perspectief. Aan de andere kant zien we dat vrouwen zich ook door hem aangetrokken voelden.

Onder zijn leerlingen, die met hem meereisden, bevonden zich verschillende vrouwen, en dat was heel ongewoon. Normaal gezien hadden de rabbi's alleen mannelijke leerlingen. Sommige van de vrouwen die met Jezus mee optrokken, kennen we bij naam, andere niet. We willen de aanwezigheid van vrouwen in Jezus' leven in kaart brengen en bekijken welk beeld dit oplevert. We zoeken ook naar de oorzaken waarom dit bevrijdend aspect van Jezus' optreden niet heeft doorgewerkt in de geschiedenis van het christendom zoals je dat verwacht zou hebben.

 

De vroegste teksten van het Nieuwe Testament zijn van Paulus. Ook bij hem spelen vrouwen een belangrijke rol, met name als medewerksters in de verspreiding van het evangelie. Hoe komt het dan dat volgens de gangbare opinie Paulus juist een vrouwenhater was? Hoe is deze misleidende beeldvorming tot stand gekomen? We lezen verschillende passages, waaronder de 'aanstootgevende' en trachten tot een historisch juist Paulusbeeld te komen.

 

Tijdens deze samenkomsten besteden we ook telkens aandacht aan nieuwe invalshoeken om de oude teksten te lezen vanuit feministisch-theologisch perspectief.

Meer info en inschrijven

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.