Is de Bijbel gewelddadig?

Vormingsreeks bij het Davidsfonds i.s.m. het Bijbelhuis Zevenkerken:
De Bijbel: geweldig, gewelddadig, geweldloos? Op zoek naar de samenhang tussen godsdienst en geweld

 

4 donderdagnamiddagen van 14.15 u tot 16.15 u.
27 september & 4, 11 en 18 oktober 2018
in de Oude Abdij Drongen (Drongenplein 26, Drongen)

 

Geweld in de Bijbel - de executie van Sint-Paulus

 

Hoewel we ervan uit gaan dat de Bijbel liefde en verdraagzaamheid predikt, staat het heilige boek toch vol geweld en gruwelijkheden. Samen met bijbelexpert Jean Bastiaens gaan we op zoek naar de samenhang tussen godsdienst en geweld, op basis van verhalen uit de Bijbel. Wie schreef de teksten en vanuit welk perspectief? Van welk soort geweld is er sprake? Hoe wordt geweld gelegitimeerd of ontmaskerd? Hoe verhouden Oude en Nieuwe Testament zich hierin tot elkaar? Hoe ging Jezus om met geweld? En is er een weg naar geweldloosheid?

We bestuderen teksten uit de Tora over de legitimering van de monarchie in Israël, uit de boeken die de landinname beschrijven, uit de boeken Koningen (Elia), uit de profeet Jesaja en uit het Nieuwe Testament, met name Matteüs.

Inschrijven via het Davidsfonds

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.