Godly Play

Bent u als begeleider of leerkracht wel op zoek naar een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen? Dan is Godly Play misschien wel iets voor jou!

 

Godly Play

 

Godly Play...

 • is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie
 • vertrouwt op de kracht van verhalen
 • is het spelen en vertellen van verhalen
 • de verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal
 • is gebaseerd op het geloof en het vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven
 • reikt een taal en een manier aan om aan deze 'spirituele' ervaring uitdrukking te geven
 • combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal
 • voedt en inspireert het groeien in geloof
 • helpt jong en oud vanuit de christelijke traditie een antwoord te bieden op geloofsvragen
 • helpt om in dialoog met de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op zingevingsvragen
 • wordt wereldwijd ingezet bij kinderen in godsdienstonderwijs en catechese, bij ouderen en mensen met een beperking in ziekenhuizen en zorg- voorzieningen, bij volwassenen en allerlei groepen op bezinningsdagen en vormingen.

Maak kennis met de kracht van Godly Play als bijzondere methodiek:

In 2020-2021 zijn er 3 Kom-en-zie-vertelmomenten in de Godly Play ruimte van het Bijbelhuis Zevenkerken:

 • zaterdag 7 november 2020 van 14u. tot 16.30u.: de cirkel van de Heilige Eucharistie
  voor catechisten, parochieassistenten, priesters en diakens, en andere geïnteresseerden

 • woensdag 3 februari 2021 van 14u. tot 16.30u.: de parabel van de zaaier
  voor godsdienstleerkrachten en andere geïnteresseerden
 • woensdag 9 juni 2021 van 14u. tot 16.30u.: de Schepping
  voor pastores in de ouderenvoorzieningen, zingevingsverantwoordelijken in verenigingen en andere geïnteresseerden

Bijdrage per vertelmoment: 10 euro (inclusief verwerkingsmaterialen)

Contact en inschrijven:
marleen.palfliet@bijbelhuiszevenkerken.be
of 048714 62 36

Partners

CCV

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.