Wat is Bibliodrama?

Bibliodrama

 

Bibliodrama is een actieve en interactieve manier om een Bijbelverhaal te verkennen. 

Tijdens het Bijbelevent 2018 op zaterdag 30 juni worden twee workshops in Bibliodrama gegeven, om 11.00 u. en 16.00 u. Lees hier het volledige programma van die dag.

 

Aansluiting met de geestelijke oefeningen

Omdat iedere deelnemer persoonlijk de dialoog met de tekst aangaat, sluit het aan bij de geestelijke oefeningen.

 

Traditie van de Midrasjim

Omdat het in groep gebeurt en we samen met elkaar mogelijke betekenissen voor ieder, voor nu, voor de wereld uitproberen en onderzoeken, kunnen we ons ook plaatsen in de traditie van de midrasjim, waar ook samen gezocht wordt naar sporen van de waarheid.

 

Een glimp van de waarheid


wervormen 2 bibliodrama

Bibliodrama nodigt een groep deelnemers uit om op een actieve manier 'aan de lijve' te ondervinden wat die verhalen ons te bieden hebben. Door rolinleving, dialoog en interactie, door lichaamswerk en beweging worden oude betekenissen vernieuwd en verbonden met het eigen leven en de maatschappij vandaag. Het oude verhaal van bijvoorbeeld Ruth handelt niet langer over ver vervlogen tijden en lang verdampte mensen, maar krijgt hart en handen, voeten en adem in het NU. Het gaat niet om 'de Waarheid' maar om een mogelijke glimp van de waarheid die oplicht in het spel. Bibliodrama prikkelt de fantasie en het inleefvermogen, wakkert de lichaamstaal en observatie aan, daagt hart, lijf en hoofd uit...

rijk gamma aan werkvormen

werkvormen bibliodrama   

  • die verhalen uit de Bijbel en andere tradities opnieuw laat ontdekken
  • en nieuwe betekenissen laten oplichten
  • geschikt voor elke leeftijd en doelgroep
  • die verbeelding en inleving prikkelen
  • denken, doen en zijn aanraken
  • die symbolisch denken en creativiteit aanscherpen
  • die het eigen leven met de Bijbels/levensbeschouwelijke boodschap confronteren en vice versa
  • en bijdragen in het persoonlijk groeiproces en de spirituele zoektocht van deelnemers
  • die nooit af…en telkens nieuw…is

 

Eye - hart - body - spirit openend

In bibliodrama komen gestolde ervaringenen en betekenissen tot leven. In lijf en leden, door woord en daad ontstaat een samenspel van oude verhalen in het hier en nu met mij en de (a)Ander. Het Woord krijgt opnieuw adem en licht. Heel de mens in hart en ziel wordt geraakt en gewekt en geroepen.

  

Meer info

 

 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.