Geweld in de Bijbel

Geweld in de Bijbel

Zijn geweld en religie onafscheidelijk? Of moeten we de vraag ruimer stellen: zijn de mens en geweld een onafscheidelijk duo? Geweld én geweldloosheid zijn belangrijke thema's in de Bijbel, vanaf de broedermoord van Kaïn tot aan het geweld dat in het boek Openbaring tot uitdrukking komt. We hebben de indruk dat het zogenaamde 'Oude Testament' erg gewelddadig is, getuige het 'Bloedboek' van Dimitri Verhulst, maar in hoeverre is dat juist?

In deze vormingsreeks van drie avonden nemen we een aantal teksten onder de loep om te kijken hoe geweld daarin voorkomt en wat de religieuze component ervan is.
De eerste avond bespreken we enkele bekende Bijbelse teksten die spreken over geweld: Kaïn en Abel, Sodom en Gomorra en enkele psalmen. De tweede avond gaan we dieper in op de profetische gestalte van Elia, zijn gewelddadig optreden jegens de profeten van de god Baäl en het lesje dat God hem leert over kwetsbaarheid en geweldloosheid. De derde avond kijken we hoe Jezus het thema geweld benadert en naar zijn eigen optreden jegens zijn 'rivalen'.

De Bijbel is geen sprookjesboek; alles wat des mensen is, komt ook in de Bijbel voor: liefde en haat, opofferingsgezindheid en egoïsme, tedere liefde en hardvochtige vergelding. Hoe voorkomen we dat we in een moraliserende Bijbellezing vervallen waarin we onze ogen sluiten voor de macht van geweld en de kracht van geweldloosheid?
We onderzoeken het thema geweld(loosheid) in het Oude en het Nieuwe Testament en lezen daarbij een aantal sleutelteksten. De teksten worden op de avond zelf uitgedeeld.

 

Wanneer

  • donderdag 01/03/2018 - 19.30 u. - 22.00 u.
  • donderdag 08/03/2018 - 19.30 u. - 22.00 u.
  • donderdag 15/03/2018 - 19.30 u. - 22.00 u.

 

Waar

Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
Wandelweg 11
8500 Kortrijk

 

Prijzen

  • Standaardtarief: 35.00 euro
  • Sociaal tarief: 17.50 euro
  • Studententarief: 17.50 euro


Inschrijven

 

BEGELEIDING

  • Jean Bastiaens
    Jean Bastiaens is Bijbelwetenschapper en studeerde ook bij rabbijn Yehuda Aschkenasy (Amsterdam). Hij werkte mee aan de interconfessionele Nieuwe Bijbelvertaling en is nu directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.

 

Partner

Logo CCV

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.