Achtergrondinformatie bij boeiende Bijbelteksten

Brief van een medewerker

Beste godsdienstleerkrachten,

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Frans Essel, priester, voormalig inspecteur Godsdienstonderricht en momenteel parttime medewerker van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit Bijbelhuis is een vormingscentrum met als paradepaardje een moderne, multimediale tentoonstelling. Met deze brief wil ik even jullie aandacht vragen voor een nieuw initiatief: via deze website kun je sinds kort een pagina 'Onderwijs' aanklikken.

Via deze pagina zal ik jullie graag met een zekere regelmaat achtergrondinformatie bezorgen bij boeiende Bijbelteksten. Ik denk vooral aan die teksten die in de huidige leerplannen gelinkt worden aan de doelstellingen van een bepaald jaar. Het materiaal dat ik aanlever sluit ook aan bij de voorgestelde ingredienten.

De Bijbel kan heel toegankelijk zijn, maar niet altijd. Sommige teksten zijn complex en vragen goede achtergrondinformatie. Met deze informatie (en verhalen) wil ik een bijdrage leveren om de Bijbelverhalen inhoudelijk open te trekken, en wel zo dat hun geschiktheid voor jullie lessen duidelijker wordt. Het zijn geen didactisch uitgewerkte lessen, maar wel een inhoudelijke hulp bij de voorbereiding ervan. Ik beperk me dus tot Bijbelse input.

Mijn voorkeur gaat uit naar grotere tekstgehelen, zoals ook in de inleiding van de leerplannen wordt voorgesteld. Op dit moment vind je materiaal bij de fundamentele verhalen van Genesis 1-3 en bij Genesis 4-11, voor de derde graad. Binnenkort zal er ook achtergrondmateriaal voorzien worden bij het Marcusevangelie, met items als: 'een dag uit het leven van Jezus'; 'wonderverhalen'; 'parabels'; 'roepingsverhalen' en 'het lijdensverhaal'.

Via snelkoppelingen kun je telkens doorklikken naar de info die voor jou het meest waardevol is.

Ook de bekende hermeneutische vragen komen uiteraard aan bod: hoe lees je eigenlijk in de Bijbel? Hoe ontsluit je een verhaal? Hoe komt een evangelie tot spreken? Hoe helpt de kennis van het literaire genre bij het ontsluiten van de betekenis van een tekst? Wat is 'de waarheid' van een verhaal? Enz.

Ik geef bij bepaalde items ook aan welke interessante links er zijn met de multimediale tentoonstelling in Brugge of met ons vormingsaanbod.

Ik hoop dat dit een project met toekomstperspectieven zal zijn. Jullie feedback is voor mij daarom belangrijk. Je kunt me steeds bereiken via mijn e-mailadres: frans.essel@telenet.be. Wil je eens langskomen in het Bijbelhuis: van harte welkom, ik geef je graag een rondleiding.

Indien je concrete suggesties hebt de vraag om achtergronden bij specifieke teksten laat het mij dan gerust weten. Graag spreek ik mijn waardering uit voor het werk dat jullie als (Godsdienst)leerkrachten in het onderwijs verzetten.

Vriendelijke groeten,

Frans Essel

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.