Oorsprongsverhalen voorlopig besluit

Schepping een relationeel gebeuren

Alle vragen en bijlagen bij de oorsprongsverhalen

Basistekst in PDF

Besluit

We zien dat het hier uiteindelijk gaat om relatie. In alles wat volgt, staan we stil bij de drie fundamentele relaties van het menselijk bestaan: de relatie met God, met de medemens en met de aarde.

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.