Wie is Hij toch?

Wie is Hij toch? Bijbelmeditaties bij het Marcusevangelie

Op weg met Jezus doorheen het Marcusevangelie

Bijbelmeditaties bij de liturgische lezingen uit het Marcusevangelie door pr. Frans Essel, medewerker van de Bijbeldienst Bisdom Brugge

woord vooraf

Oorsprong

De bijbelmeditaties die hierbij worden aangeboden vinden hun ontstaan bij het lezen van het Marcusevangelie in de liturgie. De eerste negen weken van het liturgische jaar lezen wij tijdens de weekdagen uit het Marcusevangelie. Weliswaar wordt niet het ganse evangelie van Marcus doorgenomen. Andere stukken, zoals bijvoorbeeld het lijdensverhaal, lezen we op andere momenten.

Gebruik

De geselecteerde perikopen worden afgedrukt en er wordt bij vermeld wanneer ze in de loop van het jaar worden gelezen. Het is de bedoeling dat deze beschouwingen ons helpen bij het biddend lezen, dag na dag. Je kan ze ook als een geheel lezen, maar dat is niet echt de bedoeling.

Groeien in geloof

Als ondertitel koos ik voor Op weg gaan met Jezus door het Marcusevangelie. Het wordt een tocht met Jezus om Hem zo gaande-weg beter te leren kennen en Hem beter te leren volgen. Zo groeien we, als kleingelovigen, samen met de leerlingen in geloof. We herkennen ons in hun - vaak al te menselijke - vragen en reacties. De ondertitels helpen ons om het als een op-weg-gaan te lezen.

Met dank aan pr. Michel Devisch

Ik ben niet alleen voor bijbelmeditaties veel verschuldigd aan een priester van ons bisdom die helaas veel te vroeg gestorven is: Michel Devisch. Ik leerde hem kennen toen ik als jonge seminarist in Leuven pedagogie studeerde. Michel was toen directeur op het Leo-XIII seminarie en begeleider van onze 'gespreksgroep'. Ook nadien mocht ik hem nog vaak ontmoeten in Heverlee bij de zusters Annunciaten, toen hij er werkzaam was voor het Katholiek Onderwijs in de Guimardstraat. Hij was en bleef een grote bijbelkenner en deed ons biddend erin lezen. Ik ben blij dat ik bij deze de gelegenheid krijg om hem van harte te danken.

Frans Essel

Bestellen

Prijs

  • 15 euro exclusief verzendkosten

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.