Vreugdevol gestemd

Vreugdevol gestemd

Vreugdevol gestemd is de grondtoon van het pastoraal werkjaar in het Bisdom Brugge.

Twee Bijbelse verkenningen

Wie gelooft, heeft reden om blijmoedig door het leven te gaan. Niet dat alles koek en ei is, verre van. Maar de vreugde die we kunnen vinden in het evangelie is van dien aard, dat ze ons telkens weer overkomt. Die vreugde is een bron van hoop en van kracht. Er is veel lijden in de wereld. De vreugde die we dankzij het evangelie ontvangen, is de grondtoon waarmee we midden in deze wereld kunnen staan om daarin kleine stapjes te zetten van solidariteit en liefde.

Gelovigen zijn op de eerste plaats bezielde mensen. Al de rest volgt daaruit!

 

De vreugdevolle wereld van de Psalmen

Glasraam met kroon en harp van David

Deze grondtoon van de vreugde – één van de gaven van de Geest (Galaten 5,22-23) – komen we natuurlijk niet alleen in het Nieuwe Testament tegen. Ook het Oude Testament legt getuigenis af van de gedrevenheid, de bezieling en de vreugde die God in ons hart legt. Vooral in de Psalmen worden die grondtonen duidelijk hoorbaar.

Wanneer

  • maandag 23 oktober van 19.30 tot 21.00 uur

Spreker

  • monnik en kluizenaar Benoît Standaert

Waar

  • Gregoriuszaal van de abdij Zevenkerken

Bijdrage

  • € 10

Van harte welkom!

 

De vreugdevolle sfeer van het begin

 Paulus

Het 'oudste evangelie' is geen papieren evangelie, maar het evangelie zoals Paulus dat verkondigde lang voordat het eerste van de vier evangeliën het licht zag. De oudste brief van Paulus is gericht aan een groep Jezusvolgelingen in de Griekse stad Tessalonika. Deze brief ademt de vreugdevolle sfeer van het begin! We zullen deze brief doornemen en ons laten inspireren door dit ‘oudste evangelie’ (1 Tes).

Spreker

  • Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken

Wanneer

  • woensdag 15 november van 19.30 tot 21.00 uur

Waar

  • Gregoriuszaal van de abdij Zevenkerken

Bijdrage

  • € 10

Van harte welkom!

 

Inschrijven voor één of beide avonden

 

Organisatie van de beide avonden

  • CCV in het bisdom Brugge
  • Bijbeldienst Bisdom Brugge

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.