Leerhuis Marcus 2017-2018

Na het 'grote Leerhuis' met als rode draad 'Vrouwen in de Bijbel', komt er nu een 'klein Leerhuis' rond het Marcusevangelie. Vanaf de komende advent begint immers het Marcusjaar. De Bijbeldienst voorziet een Leerhuismap voor 8 beurten, met telkens volgende info:

 • keuze van een tekst uit het Marcusevangelie
 • achtergronden bij deze tekst (30 minuten)
 • contemplatieve dialoog (60 minuten)

Inhoud van de map

 • Algemene inleiding op het hoe en wat van de Contemplatieve dialoog
 • Algemene inleiding op het Marcusevangelie
 • Stafkaart van het Marcusevangelie (interconfessionele Nieuwe Bijbelvertaling © 2004)
 • Beurt 1: Algemene inleiding op het Marcusevangelie (Jean Bastiaens)
  • Tekst: Mc 10,46-52
 • Beurt 2: De christologische catechese van Marcus en zijn proloog (Benoît Standaert)
  • Tekst: Mc 1,1-15
 • Beurt 3: Een wonderbare genezing door Jezus in het Marcusevangelie (Stany d'Ydewalle)
  • Tekst: Mc 2,1-12
 • Beurt 4: Het Koninkrijk van God en zijn verkondiging (Jean Bastiaens)
  • Tekst: Mc 4,1-20
 • Beurt 5: Het broodwonder (Jean Bastiaens)
  • Tekst: Mc 6,30-44
 • Beurt 6: Hoe Kerk zijn volgens Marcus? (Benoît Standaert)
  • Tekst: Mc 9,30-50
  • Commentaar bij de tekst (Jean Bastiaens)
 • Beurt 7: Marcus en Pasen (Benoît Standaert)
  • Tekst: Mc 14,32-52
 • Beurt 8: De vrouwen en het lege graf (Jean Bastiaens)
  • Tekst: Mc 15,40-16,8

Facultatief

 • Beurt 9: Gekruisigde liefde: Marcus verkennen in het Bijbelhuis Zevenkerken

Prijs

 • € 15 exclusief verzendingskosten 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.