A-cyclus Sacramentsdag

11 JUNI 2020
(Of kies voor de lezingen van de elfde zondag door het jaar)

  • Eerste lezing: Deuteronomium. 8, 2-3.14b-16a
  • Tweede lezing: 1 Korintiërs 10,16-17
  • Evangelielezing: Johannes 6,51-58
  • Ingesproken lezingen

 

DEUTERONOMIUM 8, 2-3.14B-16A

Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 

Mozes sprak tot het volk:
Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar,
die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken.
Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld
om uw gezindheid te leren kennen;
Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet.
Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden,
maar u ook het manna te eten gegeven,
dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien.
Hij wilde u daardoor laten beseffen,
dat de mens niet leeft van voedsel alleen,
maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.
Denk aan de Heer, uw God, die u uit Egypte,
dat land van slavernij, heeft geleid;
de Heer die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid,
vol giftige slangen en schorpioenen,
door dat dorstige land zonder water;
die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen;
die u in de woestijn het manna te eten gaf,
dat uw vaderen nooit hadden gezien.

 

1 KORINTIËRS 10,16-17


Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
Geeft niet de beker der zegening,
die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus?
Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood.

 

JOHANNES 6,51-58


Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot de menigte der Joden:
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven,
is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.
De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden:
Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?
Jezus sprak daarop tot hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft,
gezonden ben en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen,
die gegeten hebben
en niettemin gestorven zijn;
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

 

PDF-bestand van de lezingen

 

INGESPROKEN LEZINGEN

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.