Leerhuis Brussel 2017-2018

Van angstland naar beloofde land

 

Gedurende 9 samenkomsten gaan we op zoek naar leessleutels om enkele grote Bijbelse verhalen over uittocht, doortocht en intocht of over slavernij en bevrijding voor ons vandaag te ontsluiten. We laten ons daarbij onder andere leiden door een beroep te doen op de inzichten van Eugen Drewermann. In zijn boek Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken van Exodus tot en met Richteren (Meinema 1997) geeft hij een diepte-psychologische analyse van deze verhalen. Op die manier willen we de vraag stellen naar het belang hiervan voor de samenleving van vandaag.
Vlak voor Pasen, op 23 maart, vieren we ook de Paasseder, de Joodse rituele maaltijd die traditioneel gehouden wordt op het Pesachfeest.

Eugen Drewermann werd geboren in 1940, hij is psychoanalyticus en theoloog. In zijn werken legt hij verbindingen met het denken van Sigmund Freud, Carl Gustav Jung en Søren Kierkegaard.

 

Praktisch

Het leerhuis loopt over 9 namiddagen verspreid over het ganse werkjaar 2017-2018.

Ze worden begeleid door Dr. Jean Bastiaens. Hij is directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en van de Bijbeldienst van het Bisdom Brugge. Tevens geeft hij het vak Nieuwe Testament aan het Grootseminarie van Brugge.

 

Open leerhuis

Iedereen is van harte welkom.

 

Data

Vrijdag 15 september 2017

Een volk gedegradeerd tot slaven: Exodus 1-2

Vrijdag 27 oktober 2017

Mozes' roeping en het brandende braambos: Exodus 3-4

Vrijdag 17 november 2017

De tien plagen, macht en geweld: Exodus 5-11

Vrijdag 15 december 2017

Het wonder van de Uittocht: Exodus 12-15

Vrijdag 26 januari 2018

Tien woorden ten leven: de decaloog ontvangen in de woestijn: Exodus 19-20

Vrijdag 23 februari 2018

De dood van Mozes en de opvolger Jozua: Exodus 34 en Jozua 1

Vrijdag 23 maart 2018 (van 14.15 tot 16.30 uur)

Vieren van de Paasseder

Vrijdag 27 april 2018

De intocht in het land: Jozua 10-11

Vrijdag 25 mei 2018

Debora, Richter en profetes: Rechters 4-5

Telkens van 14.15 tot 16.15 uur (tenzij anders vermeld)

 

Plaats

Pastoraal Centrum van het vicariaat Brussel Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis

 

Kostprijs

  • € 20 voor de eerste jaarhelft (september tot december)
  • € 25 voor de tweede jaarhelft (januari tot mei)

Te betalen ter plaatse in september en januari.
In deze prijs zijn het studiemateriaal en de koffie inbegrepen.

 

Inschrijven vooraf is noodzakelijk

Dit kan door contact op te nemen met:

CCV in het vicariaat Brussel
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis
02 533 29 30
greta.teirlinck@ccv.be

Of door middel van de inschrijvingsstrook op de folder.

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.